Brexit – hva skjer etter 31. januar 2020?

Brexit – hva skjer etter 31. januar 2020?

Fra og med 1. februar 2020 vil Storbritannia hverken være EU-medlem eller part i EØS-avtalen. Uttredelsesavtalen er nå godkjent av det britiske parlamentet og forventes vedtatt av EU-parlamentet i løpet av denne uken.

1000

Relatert innhold

Hverken Norge, Storbritannia eller EU-landene vil merke noen forskjell når britisk EU-medlemskap og EØS-medlemskap opphører 31. januar. I en overgangsperiode frem til 31.12.2020 vil britene fortsatt forbli i EUs indre marked, EUs tollunion og part i EØS-avtalen. Storbritannia vil ikke lenger ha stemmerett i EUs besluttende organer eller delta i EU-parlamentet, men de må fortsatt betale EU-kontingent.

Brexit endrer ikke Norges forhold til Storbritannia i inneværende år. Betingelsene som gjelder før 31. januar, vil i all hovedsak gjelde i resten av 2020. I denne overgangsperioden vil Storbritannia også behandles som om de fortsatt er part i EØS-avtalen og øvrige folkerettslige avtaler Norge har med EU. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse med inntil to år.

Illustrasjon av "Brexit": Storbritannia ved et veiskille

Det er vedtatt en norsk lov om overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU av 29. mars 2019 nr. 8 som er planlagt iverksatt 1. februar 2020 (Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 2020)[1] samt samtykke til å avgi erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU.

Forhandlingene om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU igangsettes fra februar 2020. Viktigst blir forhandlingene om en ny handelsavtale, men først må EU få godkjent et forhandlingsmandat fra 27 medlemsland.  Siste frist for å søke om utsettelse av overgangsperioden er 30. juni 2020. Statsminister Boris Johnson har uttalt at utsettelse ikke er aktuelt, men fra EUs side er det vist til at det er helt urealistisk å få på plass en omfattende avtale i løpet av ti-elleve måneder. Det gjenstår å se om en plan B om å forhandle frem delavtaler – sektor for sektor eventuelt. kan være aktuell. På sammen måte som EU, må også Norge få på plass en ny avtale med Storbritannia som erstatter EØS-avtalen.

Vi i KPMG vil i løpet forsommeren 2020 invitere til frokostseminar om hva Brexit vil bety for norske næringsinteresser. Vi vil  blant annet se nærmere på toll og avgifter, skattemessige utfordringer og overføring av personopplysninger til og fra Storbritannia.
 

Kilder:

Er du usikker på hvordan Storbritannias uttreden av EU kan påvirke din virksomhets økonomiske aktivitet?

Kontakt oss:

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today