close
Share with your friends

På revisjonsutvalgets agenda 2020

På revisjonsutvalgets agenda 2020

Prioritering på en utfordrende revisjonsutvalgsagenda er aldri enkelt, og 2020 vil være spesielt. Usikkerhet i internasjonal økonomi, geopolitisk risiko, disrupsjon i teknologi, forretningsmodell og cyber risk er bare noen få eksempler, forteller Thore Kleppen, KPMG Audit Committee Institute.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Mennesker ved et bord

I denne artikkelen peker vi på de forhold som vår kontakt med ledende revisjonsutvalg vil være sentrale:

  • Kontroll over egen agenda
  • Understrekning av forventninger til kvalitet i eksternrevisjon
  • Overvåkning av endringer i regnskapsstandarder og andre regler som påvirker regnskapet
  • Øke fokuset på etikk, etterlevelse av gjeldende policyer og retningslinjer for å sikre hensiktsmessig og effektiv styring,
  • Forstå hvordan teknologi påvirker finans- og økonomifunksjonens talentutvikling, effektivitet og verdiskapning
  • Revurdere selskapets kommunikasjon/rapportering på klima, miljø og sosiale forhold
  • Bistå internrevisor i å sikre at de har fokus på virksomhetens risikobilde, også utenfor finansregnskapet.


Artikkelen er skrevet av KPMG USA, men er også relevant for norske styrer.

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today