close
Share with your friends

KPMG inntar en ledende posisjon i Norden innen compliance og gransking

Tar en ledende posisjon innen compliance og gransking

Etterspørselen etter kompetanse innen forebyggende tjenester og gransking har økt sterkt de siste årene. Et solid fagmiljø og spennende kunder har gjort KPMG i stand til å tiltrekke noen av Norges fremste eksperter i bransjen og unge talenter fra inn-og utland. Vi har bygd et tverrfaglig team som i dag har en ledende posisjon i Norge og Norden. Et effektivt Complianceprogram innebærer bruk av digitale verktøy for bl.a. innhenting, systematisering og analyse av data. Vi har styrket teamet med flere medarbeidere med spisset teknologikompetanse slik at vi kan skreddersy digitale løsninger tilpasset våre kunders behov.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Forebyggende tjenester og gransking er et fagfelt i rivende utvikling. En rekke nasjonale og internasjonale lover og retningslinjer har de siste årene lagt føringer for hvordan selskaper skal opptre for å hindre overtramp innenfor områder som menneskerettigheter, personvern og unngå økonomisk kriminalitet som hvitvasking og forsøk på korrupsjon. Compliance i dag handler både om forebygging og etterlevelse. Det handler om bedrifters samfunnsansvar på overordnet nivå, og om hvordan den enkelte virksomhet kan håndtere risiko og være føre var – og samtidig opptre i henhold til lover og regler. KPMG hjelper private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og granske økonomisk kriminalitet og uetisk forretningsadferd. Vi har et mangfold og behersker 13 språk. Vi har integrert vår CSR avdeling i vårt tjenestetilbud og leverer Environment – Social – Governance (ESG) tjenester til virksomheter som søker en helhetlig og risikobasert tilnærming til etiske investeringer og leverandørkjeder.

I avdelingen legger vi stor vekt på å skape et kreativt miljø der vi søker etter kontinuerlig forbedring. Vi benytter anerkjent metodikk og ivaretar grunnleggende rettslige prinsipper. Dette er en bevisst sammensetning og for å løse komplekse problemstillinger på kort varsel med høy kvalitet. Vi legger stor vekt på å ha et livlig sosialt og faglig miljø som gjør at våre ansatte trives hos oss. Vi har 50-50 kjønnsbalanse og stor diversitet i alder og bakgrunn og svært lav turnover de siste årene.

Ny og gamle ansatte i Forensics

I høst har vi ansatt en rekke både erfarne compliance-eksperter og unge talenter med ulik spisskompetanse. Vi er stolte av å kunne presentere følgende nyansatte hos oss:

  • Agata Butterweck: er spesialist innen Compliance-programmer og har bred internasjonal erfaring.  Hun kommer fra stillingen som VP Compliance Officer i Norsk Hydro. Hun har tidligere vært CCO i Sapa, samt jobbet med internrevisjon i Orkla og Telenor. I KPMG vil hun fokusere på M&A compliance analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser, modenhetsanalyser og kompetanseutvikling.
  • Rozemarijn van der Hilst: er spesialist innen personvern/GDPR. Hun kommer fra Datatilsynet, hvor hun ledet tilsynets internasjonale sekretariat. Rozemarijn har en bakgrunn som forsker og er utdannet innen jus, menneskerettigheter og forskningsmetodikk. Hun har en Ph.D. i International Human Rights Law fra Universitetet i Oslo. I KPMG vil hun fokusere på tjenester innen revisjon og kontroll av rammeverk og retningslinjer, modenhetsanalyse av GDPR rammeverk, sikkerhetsbrudd og avvikshåndtering og veiledning ved utvikling av nye produkter eller tjenester.
  • Eivind Pytte Ødegård: er spesialist innen forretningsetikk og samfunnsansvar, arbeidslivskriminalitet og risiko i leverandørkjeder. ansvarlige Han kommer fra Posten/Bring, hvor han bygget opp dette fagområdet. Han har lang erfaring fra stedlige kontroller i leverandørkjeden. I KPMG vil han fokusere på rådgiving og revisjoner innen ansvarlig leverandørkjede. Eivind har MSc Sociology fra The London School of Economics and Political Science.
  • Janne Britt Saltkjel: er spesialist innen compliance –programmer. Hun har lang erfaring fra bank og finans, og har tidligere arbeidet for Nordea og DNB. Hun har også arbeidet for Multiconsult som Group Compliance Officer.  Janne Britt er utdannet siviløkonom og har sertifisering som CIA, Diplomert internrevisor og CRMA.  I KPMG fokuserer hun på rådgiving innen transformasjon av compliance programmer.
  • Esther Amalie Voktor Borgen: leder KPMGs gruppe med ansvar for digitale verktøy for compliance-programmer. Esther kommer fra Multiconsult og har bred operasjonell og internasjonal erfaring. Hun er leder av nettverk innen compliance i IIA Norge. Esther har Master i Industriell Økonomi og teknologiledelse fra NTNU.
  • Ingve Rasmussen: arbeider med digitale verktøy og compliance-programmer. Han har tidligere arbeidet som revisor i BDO. Ingve har Bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og Mastergrad fra Norges Handelshøyskole.
  • Fabian Bævre Larsen: arbeider med våre digitale verktøy og AML. Fabian er nyutdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo, med Maj. in Business law, tax and accounting.
  • Yulia Batomunkueva: har bakgrunn fra The Red Flag Group i Polen, hvor hun har jobbet med compliance-risiko som korrupsjon og bestikkelser, samt sanksjoner knyttet til aktiviteter blant annet i Russland.Yulia  har en Bachelor og Master fra Umeå University in Sweden innen Business administration, economics, and finance. Hun er Certified Fraud Examiner (CFE) og Certified Compliance and Ethics Professional – International (CCEP-I). I KPMG skal hun arbeide med Corporate Intelligence og Integrity Due Diligence.
  • Lilian Dube: er nyutdannet sosialantropolog fra University of Oxford og har en Mastergrad i Sosialantrologi, samt Bachelorgrad fra University of Chicago.  I KPMG skal hun arbeide med Corporate Intelligence og Integrity Due Diligence.
  • Øystein Reinsve: kommer til KPMG fra Visma Consulting. Han har en Master of Science i applied computer science med spesialisering innen kunstig intelligens fra NTNU. I KPMG skal Øyvind arbeide med digital teknologi, compliance-programmer med særskilt fokus på AML.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today