close
Share with your friends

Fremtidens forsvar i et digitalt samfunn

Fremtidens forsvar i et digitalt samfunn

I et stadig mer digitalt samfunn kreves en forsvarsstyrke der alle funksjoner er sømløst integrert. Digitaliseringsteknologi som hjelper ledere å ta mer presise, tidsriktige og faktabaserte beslutninger er nøkkelen til en effektiv forsvarsevne.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Fighter-fly

Forsvarsindustrien har sørget for mange banebrytende teknologiske framskritt, fra internett og datamaskiner til GPS og droner. Historisk har vestlige demokratier investert tungt i forskning og utvikling for å hele tiden være i forkant. Kombinasjon av restriksjoner i forsvarsbudsjett og den eksponentielle veksten til teknologiselskapene, bidrar i midlertid til at forsvaret nå ligger bak den sivile verden når det gjelder forskning og utvikling. Som en konsekvens må forsvarsindustrien fange opp nyvinninger fra aktører utenfor den tradisjonelle forsvarsindustrien og integrere disse i sine innovasjoner så tidlig som mulig.

I KPMGs internasjonale publikasjon «The Future of Defence» (pfd., 725.1 KB) diskuteres hva som skal til for at forsvarsindustrien skal være slagkraftig i fremtiden også.

For å lykkes med digital transformasjon er en organisasjon avhengig av at alle funksjoner er sømløst integrert, fra «front», «middle» til «back office». Dette beskrives gjerne som "connected enterprise".

– For forsvaret vil en tilnærming i tråd med prinsippene for «connected enterprise» øke forsvarsevnen og gjør beslutningstakere bedre rustet fordi de får en helhetlig oversikt over materiell og driftskostnader, samt kan analysere tidslinjer for utplassering og aktivering av materiellet gjennom hele den taktiske, operasjonelle og strategiske syklusen av en militær operasjon. Denne innsikten vil skape raskere implementering av nye prosesser, sier Thore Kleppen, partner og bransjeansvarlig Defence.

Ny teknologi kan skape endrede samarbeidsformer som kan redusere tap av liv i militære konflikter og fredsbevarende operasjoner, samt øke kvaliteten på bistand til fredsbevarende myndigheter. Videre kan det forbedre styrkenes bredde og omfang, samt deres personalmessige og tekniske infrastruktur, fra en kompleks forsyningskjede til et bredt spekter av roller som dekker fra soldater til jagerflypiloter, kokker til feltprester, økonomi til IT, og alle tenkelige roller i mellom.

Arbeidet med «The Future of Defence» er ledet av Mike Stone, Global Chair Defence and National Security i KPMG og presenterer et globalt perspektiv på åtte områder som kan hjelpe nasjonale og internasjonale forsvarsstyrker å bli mer integrert rundt sitt felles samfunnsoppdrag.

Publikasjonen er laget for å stimulere til debatt og berører kritiske spørsmål som enighet om samfunnsoppdrag, responsive forsyningskjeder, nye tanker om hvordan man skal rekruttere og beholde talent, samt samarbeid med et bredere spekter av allierte og partnere.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today