close
Share with your friends

Statsbudsjettet for 2020 – skattesatser, aksjeutbytte og visse fradragsbeløp mv

Skattesatser, aksjeutbytte og visse fradragsbeløp mv

Statsbudsjettet for 2020 – skattesatser, aksjeutbytte og visse fradragsbeløp mv.

1000

Kontaktperson:

Bilde av Arnfinn Sørensen

Advokat/ Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Netto inntekt

Netto skattesats for 2020 utgjør 22 prosent og endres ikke fra 2019.

Trinnskatt

  2019-regler Forslag 2020
Innslagspunkt NOK 174 500 NOK 180 800
Sats 1,9 % 1,9 %
Innslagspunkt NOK 245 650 NOK 254 500
Sats 4,2 % 4,2 %
Innslagspunkt NOK 617 500 NOK 639 750
Sats 13,2 % 13,2 %
Innslagspunkt NOK 964 800 NOK 999 550
Sats 16,2 % 16,2 %
Høyeste skattesats inkl. 8,2% trygdeavgift (lønn) 46,4 % 46,4 %
Trygdeavgift næringsinntekt 11,4 % 11,4 %
Trygdeavgift pensjonsinntekt 5,1 % 5,1 %

Formuesskatt

Innslagspunkt NOK 1 500 000 NOK 1 500 000
Sats 0,85 % 0,85 %

Aksjeutbytte

Aksjeutbytte mottatt i 2020 skal oppjusteres med en faktor på 1,44 prosent. Dermed blir effektiv skattesats på 31,68 prosent – på samme måte som for aksjeutbytte mottatt 2019.

Minstefradrag

Prosentsatsen er foreslått å fastholdes til 45 prosent. Men maksimalt fradrag økes med NOK 3 650 fra NOK 100 800 i 2019 til NOK 104 450 i 2020.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today