close
Share with your friends

Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet for 2020 ble fremlagt av Solberg-regjeringen 7. oktober 2019. Prop. 1 LS (2019-2020) har forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2020.

1000

Relatert innhold

Stortinget

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud