close
Share with your friends

Innovasjon for en tryggere barndom

Innovasjon for en tryggere barndom

I en verden i konstant endring må også interesseorganisasjoner tenke nytt når det gjelder innhenting av midler. KPMG har i sommer hjulpet SOS-barnebyer med verdifull innsikt.

1000

E-post

Relatert innhold

SOS-barnebyer er en humanitær organisasjon hvor hovedfokus er at barn skal ha en trygg oppvekst i en stabil familie. Målgruppen er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin. SOS-barnebyer sitt målrettede arbeid sørger for at over 83 prosent av inntektene går til barna, 16 prosent går til nye midler, og kun 1 prosent går til administrativ drift. I en verden i konstant endring må også interesseorganisasjoner tenke nytt når det gjelder innhenting av midler for å finansiere et viktig mandat.

Frivillighet og donasjoner

Prosjektets hovedformål var å utvikle samarbeidskonsepter for potensielle donasjonspartnere i næringslivet. Den første delen av prosjektet var analytisk og gikk ut på å sile ut potensielle bedrifter som kunne være en god 'market fit' for SOS-barnebyer. Dette ble gjort ved hjelp av analyseverktøy som BisNode og Power BI.

– Vi startet med rundt en million norskregistrerte bedrifter. Utfordringen var å få dette ned til et håndterbart antall. Vi brukte BisNode for å få tallet ned til 17 000, før vi brukte Power BI til å visualisere de 35 mest passende bedriftene for SOS-barnebyer, forklarer Audit Manager Dylan Clark.

Den andre delen gikk ut på at årets summerinterns skulle presentere konkrete innsalgskonsepter for SOS-barnebyer til bruk i møte med potensielle samarbeidspartnerne. Med en omfattende praktisk-teoretisk tilnærming som dette i en relativt kort prosjektperiode visste prosjektleder Cyprien at det ville bli mye, men givende arbeid.

– Prosjektet har vært intenst, men veldig givende. Du føler at arbeidet ditt betyr noe og at du gjør noe av stor betydning. Derfor var det viktig for meg å ta del i prosjektet, for å få en ekstra glød i arbeidsdagen, forteller Cyprien Sapède, som er Manager i tjenesteområdet Customer Experience i KPMG.

Tverrfaglige praktikanter

For KPMG var det viktig å utnytte kompetansen og bredden i fagmiljøet i prosjektet med SOS-barnebyer. Sommerpraktikantene som bidro i prosjektet kom blant annet fra en rekke ulike fagfelt og bidro på hver sin måte. En av praktikantene presiserte at arbeidet for SOS-barnebyer ga mersmak.

– Det har vært veldig givende å jobbe for en ideell organisasjon, så man kan føle på at det har en innvirkning på de som ikke har det like bra som oss. Det var også veldig engasjerende med en kunde som var veldig takknemlig for det arbeidet vi gjorde, hvor vi følte at det vi gjorde faktisk kunne skape verdi, forteller Rebecca Clasen, masterstudent i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Prosjektgruppen

Et tosidig samarbeid

Det er ikke kun SOS-barnebyer som tjener på et organisasjonssamarbeid. Det å vise at man tar samfunnsansvar er en viktig verdi å fronte for enhver bedrift.

– Det er en fordel for bedriftene å kunne gjøre seg attraktive for arbeidstakere og for kundene sine, ved å vise at de tar et samfunnsansvar. Det er de samarbeidene vi går etter, og som vi har fått hjelp av KPMG til å finne ytterligere potensielle samarbeidspartnere, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Samtidig er det viktig for SOS-barnebyer at det er en god match med bedriftene de skal samarbeide med, og det er ikke nødvendigvis slik at det er de største bedriftene som donerer mest. Gjennom verktøyet som KPMG har utviklet for SOS-barnebyer vil det bli enklere for dem å finne de bedriftene som deler de samme verdiene som dem selv, noe som øker sjansene for at samarbeidet vil være vellykket.

– Som regel tenker man at bedrifter som har god økonomi er de som er mest villig til å støtte organisasjoner, men det er bedriftene som har like verdier som oss som er mest villig til å gi. I fremtiden vil det bli enklere for oss å finne de mest verdifulle samarbeidspartnerne ettersom vi nå har et verktøy som kan hjelpe, forklarer Jessica Lyche, leder for partnermarked i SOS-barnebyer. 

Overførbar metodikk

KPMGs metodikk kan enkelt overføres til andre virksomheter hvor innovasjon er viktig for både verdiskapning og forretningsutvikling. Metodikken baserer seg på å kombinere en solid datadrevet tilnærming med en brukersentrert konseptinnovasjonsmetodikk. Cyprien forteller at denne kombinasjonen forsikrer at man skaper verdi for både kunden og partnerne deres.

– Med den store mengden data som vi har i dag finnes det knapt grenser for hva slags innsikt vi kan hente ut fra virksomheter. SOS-barnebyer-prosjektet viser hvordan data og analyse kan anvendes i ideelle organisasjoner, poengterer Cyprien.

– Både kvantitativ og kvalitativ analyse av dataen vil gi bedriften et sterkere beslutningsgrunnlag og dermed også påvirke bedriftens resultater. Dette er noe som stadig blir viktigere i tiden som kommer, og vil endre hvordan virksomheter og hele bransjer drives på, tilføyer Dylan. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today