close
Share with your friends

Hvordan skape en fremtidsrettet, digital og produktiv arbeidsplass?

Hvordan skape en moderne arbeidsplass?

I løpet av neste år vil omtrent halvparten av arbeidsstyrken være «millennials». De er født mellom 1981 og 1996 og er nærmest vokst opp med en smarttelefon mellom hendene. Teknologi er integrert i deres liv og de forventer den samme sømløse tilnærmingen til verktøy og systemer på jobb.

1000

Kontaktpersoner

E-post

Relatert innhold

Ny teknologi åpner opp for mange muligheter for å skape fremtidsrettede, digitale og produktive arbeidsplasser, men ikke undervurder den menneskelige siden. I digitale endringsprosjekter handler det ofte om 20 prosent teknologi og 80 prosent mennesker. Det stiller andre krav til organisasjonen.

– Tidligere kunne man behandle innføring av ny teknologi som et implementeringsprosjekt – med en klart definert prosjektstart og –avslutning. I dag ligger all ny teknologi i skyen og løsningene endres nesten daglig. Dermed handler det ikke så mye om systemimplementering lenger, men om brukeradopsjon. Det er ikke nok å lansere ny teknologi, du må få de ansatte til å bruke den, sier Joakim Thorvildsen Johansen i KPMG Digital.

Brukeradopsjon er nøkkelen

KPMG har levert moderne arbeidsplass-prosjekter for både store og små organisasjoner i privat og offentlig sektor. Samarbeid med teknologileverandører som Microsoft og Google gjør KPMG til en ledende aktør i det norske markedet.

Den største feilen en organisasjon kan gjøre, er å bare gjøre teknologien tilgjengelig for sine ansatte og ikke prioritere brukeradopsjonen. Dette ender ofte opp med en lav adopsjonsrate og en mislykket implementering.

– Når vi hjelper kunder med implementering av løsninger som skal gi en moderne arbeidsplass, har vi alltid en tverrfaglig tilnærming. Det er aldri nok å bare forstå teknologien. Vi har eksperter innenfor alt fra teknologi-implementering til organisasjonskultur og det er når disse jobber sammen at magien oppstår, sier Maria Grøneng Hope som jobber i KPMGs avdeling for organisasjonsutvikling og er en del av selskapets ekspertmiljø for moderne arbeidsplass.

– Innføring av ny teknologi og nye plattformer gir en unik mulighet til å se på hvordan ansatte kan jobbe smartere, mer effektivt og mobilt på en trygg måte. Kompetanse innen endringsledelse ved implementering av en moderne arbeidsplass er nøkkelen til suksess, og KPMG har lang erfaring med å håndtere motstand mot endring og skape entusiasme blant brukerne, sier Maria og Joakim.

Maria og Joakim

Tillit, kultur, brukerorientering – OG strategisk forankring

Joakim og Maria har arbeidet med implementering av moderne arbeidsplass i mange ulike organisasjoner. Her er noen viktige erfaringer de har fått med seg:

  • Kultur, engasjement og mestring er ekstremt viktig for millennials-generasjonen. De ønsker tillit til at de kan gjøre jobben på sin egen måte, samt en kultur med åpne kanaler som muliggjør at de kan komme med ideer og forslag.
  • I en tid hvor arbeidsstyrken alltid er digitalt tilkoblet og samarbeider både internt og eksternt, er kravene til hvordan teknologi utnyttes blitt svært forskjellige. Derfor er det viktig med et brukerorientert økosystem med løsninger som støtter virksomhetens daglige drift.
  • En tydelig strategi for samarbeid og mobilitet er en viktig faktor for en vellykket og moderne arbeidsplass. Det er viktig å legge til rette for fleksibelt samarbeid i organisasjonen som gjør at man øker overføring av kompetanse, produktivitet, samarbeid med kunder, samt deling av informasjon og ideer.
  • Innføring av nye digitale verktøy må være sterkt forankret i toppledelsen. Ledelsen må gå foran som rollemodeller for at endringen skal lykkes.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today