close
Share with your friends

Arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS

Fjerner beløpsgrensen for pendlere innenfor EØS

I forbindelse med statsbudsjettet for 2019 ble det innført en begrensning i reisefradraget på kr. 97 000,- for pendlere. Dekket arbeidsgiver utgifter utover dette ble det overskytende beløp regnet som skattepliktig inntekt. Regjeringen fjerner nå beløpsgrensen for pendlere som får dekket flyreise innenfor EØS-området.

1000

Kontaktperson:

Håkon Rakkenes

Advokat/ Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Beløpsbegrensningen for arbeidsgivers dekning av flyreiser har fått hard medfart i mediene. Skattebelastningen for arbeidstakerne har for enkelte vært så stor at man har vurdert å skifte arbeid. For arbeidsgiverne har det medført at man har måttet holde orden på om beløpsgrensen er nådd slik at korrekt skatt og arbeidsgiveravgift blir betalt. I lys av dette er de nye reglene gode nyheter.

For de som ikke får dekket flyreisen av arbeidsgiver er det imidlertid fortsatt en grense på kr 97 000,-. Det innebærer at de ikke kan få fradrag for kostnader som overstiger dette beløpet.
Et forslag fra regjeringen som vil glede de fleste er forslaget om å samle reglene om skattefritak for arbeidsgivers dekning i en bestemmelse i skatteloven.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud