close
Share with your friends

KPMG Accounting skilles ut – fortsetter som XACCT

KPMG Accounting skilles ut – fortsetter som XACCT

KPMGs enhet for økonomi-, regnskaps- og lønnstjenester, KPMG Accounting, skilles ut som et eget selskap med det norske investeringsselskapet Varig Industri i ryggen. Virksomhet til selskapet KPMG Accounting AS videreføres i sin helhet med samme ledelse og ansatte under navnet XACCT.

1000

Relatert innhold

Markedet for økonomi-, regnskaps- og lønnstjenester er i stor utvikling, særlig som følge av digitaliseringen, og KPMG Accounting er ledende når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og skape effektive og verdiøkende tjenester for sine kunder. For å kunne videreføre dette og ikke minst videreutvikle tjenestene, er KPMG blitt enige med investeringsselskapet Varig Industri om at KPMG Accounting skilles ut fra KPMGs virksomhet og fortsetter som et eget, selvstendig selskap utenfor KPMG.

– Dette et naturlig steg videre og en mulighet til å utvikle vår accounting-virksomhet til å fortsatt være helt i front når det gjelder skybaserte regnskaps- og lønnstjenester. For oss er det avgjørende å hele tiden kunne utforske og ta i bruk nye teknologiske løsninger til beste for våre kunder, sier Marius Berg, daglig leder i KPMG Accounting.

Det nye selskapet XACCT vil etter planen være operativt fra 1. oktober 2019 og for kundene betyr det ingen endringer. Alle de ansatte i KPMG Accounting viderefører også sitt ansettelsesforhold i det nye selskapet.

– For KPMG betyr dette at vi vil fortsette å utvikle vår virksomhet innen revisjon, rådgivning, skatt og advokattjenester og transaksjonen gjør det mulig for oss å fokusere på våre strategiske satsningsområder innen digital transformasjon, nye teknologiske løsninger for våre tjenester og rekruttering av spesialistkompetanse innen flere fagområder, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

Kontaktpersoner:

KPMG Accounting/XACCT: Daglig leder Marius Berg, tlf. 4063 7349

KPMG: kommunikasjonsdirektør Guro Steine, tlf. 4063 9988

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud