close
Share with your friends

KPMG Norge samarbeider med #HunSpanderer

KPMG Norge samarbeider med #HunSpanderer

Å rekruttere og beholde kvinner på høyere stillingsnivåer er helt nødvendig for å sikre et mangfoldig og lønnsomt selskap, et godt arbeidsmiljø og en sunn forretningskultur. Vi jobber målrettet og strategisk for å bygge et mer kvinnesterkt KPMG – med #HunSpanderer som en viktig samarbeids- og sparringspartner.

1000

Kontaktpersoner

E-post

Relatert innhold

I KPMG Norge, som i mange andre revisjons-, rådgivnings- og advokatselskaper, er det en overvekt av menn på manager-nivå og oppover. Det vil vi gjøre noe med, og et sentralt strategisk initiativ er arbeidet med å utvikle et enda mer mangfoldig og kjønnsbalansert selskap – en viktig byggestein for å sikre en sunn forretningskultur og et godt arbeidsmiljø, sterk ledelse og lønnsom drift.

For å samle tiltak og initiativer under en felles paraply og skape en samlende og målrettet satsning, inngikk KPMG Norge i starten av 2018 et strategisk samarbeid med initiativet #HunSpanderer, også kjent som #ShesGotThis.

#HunSpanderer har som mål å bekjempe kjønnsdiskriminering, en velkjent problemstilling i mange deler av samfunnet og næringslivet, men som er vanskelig å identifisere og løse. Med humor og ærlighet adresserer #HunSpanderer ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper.

Sammen med DNB, AF-Gruppen, Schibsted, Thommessen, Accenture, Gjensidige, Visma, Nordic Entertainment Group, FSN Capital og Sweco sponser og deltar KPMG Norge i et treårig forskningsprogram med mål om å finne løsninger som forbedrer kjønnsbalansen i næringslivet.

Som en del av programmet går vi grundig til verks for å utforske egne problemområder, forankret i statistikk, erfaringer og observasjoner, og har jevnlig diskusjoner og erfaringsutveksling med #HunSpanderer og resten av støttespillerne i programmet, som en rettesnor for egne strategier og tiltak knyttet til kjønnsbalanse, holdningsendring og mangfold.

#HunSpanderer

Et kontinuerlig forbedringsarbeid

Nylig lanserte #HunSpanderer konseptet EqualityCheck, en plattform der alle kan legge igjen en anonym, offentlig vurdering om opplevd likestilling og mangfold på arbeidsplassen. En slags TripAdvisor som synliggjør folks opplevelse av mangfold på ulike arbeidsplasser og skaper økt bevissthet omkring utfordringer og forbedringspotensial – og ikke minst løfter frem de selskapene som er best i klassen. Dette er et positivt og innovativt tiltak som vi vil bruke som et kompass for egen virksomhet fremover.

Gjennom 2018 og 2019 har vi gjennomført en rekke interne og eksterne aktiviteter for å øke våre ansatte og lederes bevissthet og oppmuntre dem til å skape positiv endring, blant annet gjennom interne rundebordsdiskusjoner, frokostmøter, oppmerksomhetskampanjer og uformell sertifisering. Dette, i tillegg til blant annet mentorprogrammer, endring av rekrutteringsmetoder, langsiktige karriereplaner, justering i arbeidstidsordninger og lønnsmodeller, opplever vi bidrar til et stadig mer kvinnesterkt, likestilt og kjønnsbalansert KPMG.

KPMG Norge høster anerkjennelse i det globale KPMG-nettverket for sine initiativer på området, og jobber målrettet og engasjert videre for å skape en enda mer inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Det er et langsiktig og viktig arbeid for både selskapet og bransjen vi opererer i.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today