Inkludering og mangfold i KPMG Norge

Inkludering og mangfold i KPMG Norge

KPMG Norge har et arbeidsmiljø hvor alle kan få realisere sitt potensial uansett kjønn, alder, seksuell legning, etnisk opprinnelse og religiøs overbevisning. Alle som jobber hos oss skal føle seg ivaretatt og oppleve at de har like muligheter.

1000

Kontaktpersoner

E-post

Relatert innhold

I KPMG Norges siste medarbeiderundersøkelse oppgir 93 prosent av de ansatte at de opplever å bli behandlet med verdighet og respekt, og 92 prosent føler de kan være seg selv på jobb uten bekymring for å bli akseptert. Det er viktig for selskapet å få bekreftet at vi har et arbeidsmiljø som preges av nettopp disse verdiene.

Bygger et mer kvinnesterkt KPMG

I medarbeiderundersøkelsen fremkommer det at kvinner i mindre grad enn menn er enige i påstanden om at alle ansatte har like gode muligheter til å gjøre karriere i KPMG.

– Dette er et signal vi har tatt på alvor og har derfor iverksatt flere tiltak, som langsiktige karriereplaner og mentorordning for kvinner. Vi har også et konsept for milepælsamtaler for å hjelpe lederne våre med å følge opp ansatte før, under og etter foreldrepermisjon, for å redusere turnover i denne kritiske fasen. I tillegg inviterer vi foreldre i permisjon til barseltreff flere ganger i året, forteller Vivi Kristensen, direktør for HR og kompetanse i KPMG Norge.

Samarbeider med #HunSpanderer

For å samle initiativer og løfte frem fokuset på kjønnsbalanse, har KPMG Norge inngått et strategisk samarbeid med organisasjonen #HunSpanderer.

– Å bygge et mer kvinnesterkt KPMG står høyt på vår strategiske agenda, og vi har fastsatt KPI-er for andelen kvinner på ulike ledernivåer, som er forankret i selskapets toppledelse og hvor utvikling rapporteres løpende. Vi jobber mot å oppnå en kvinneandel på 50 prosent blant directors, senior managers og managers innen 2025, forklarer Kristensen.

Ved avslutningen av 2018 var denne andelen 36 prosent. På partnernivå har KPMG Norge 18 prosent kvinner, og jobber mot et mål om en kvinneandel på 25 prosent innen 2025. Å rekruttere og beholde kvinner oppover i karrierestigen er en bransjeutfordring som drøftes med både bransjeorganisasjoner og konkurrenter. KPMG Norge har klare mål og handlingsplaner forankret hos ledelse og partnerskap som skal bidra til å øke rekruttering og redusere turnover blant kvinnelige ansatte.

– Som kompetansebedrift er det avgjørende at vi opprettholder tilstrekkelig stabilitet blant ansatte og beholder og videreutvikler dyktige fagpersoner av begge kjønn. Vi vurderer at 10-15 prosent turnover er "riktig" for vår type virksomhet.  Gjennomsnittlig turnover for selskapet ligger på 15 prosent, med et spenn fra seks til 21 prosent. I avdelinger med for høyt frafall av ansatte jobbes det målrettet med ulike tiltak, påpeker HR-direktøren

Et mangfoldig arbeidsmiljø

I KPMG Norge jobber det mennesker fra 31 nasjoner. Hvert år kommer det fagfolk fra KPMG-avdelinger i andre deler av verden som ønsker å jobbe en periode i Norge, og både lære av og dele sin erfaring og fagekspertise med norske kollegaer. Internasjonalt samarbeid, kompetanse- og erfaringsutveksling er en viktig ingrediens i KPMGs forretningsmodell og kundearbeid og medarbeidere i alle deler av det globale KPMG-nettverket oppmuntres til å delta i prosjekter, videreutvikle kompetanse og bygge erfaring på andre lokasjoner.

Gjennom aktiv deltakelse i Pride-markeringen ønsker KPMG å vise sitt engasjement i kampen for inkludering, likestilling og normalisering. I 2019 deltok KPMG Norge i Pride-paraden i Oslo, i tillegg til å sette stort fokus på Pride gjennom en rekke interne og eksterne aktiviteter til støtte for LGBT+ personer i og utenfor KPMG.

Pride

Med ulike perspektiver, et flerkulturelt, diversifisert og kjønnsbalansert arbeidsmiljø får vi et mer mangfoldig og inkluderende selskap og arbeidsmiljø, noe som også gjør at vi kan løse våre kunders utfordringer på en enda bedre måte.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today