Toppledere tror på vekst – men det krever tilpasningsdyktighet

Toppledere tror på vekst

I årets CEO Outlook sier to tredjedeler av verdens toppledere at tilpasningsdyktighet er den nye valutaen for virksomheten. I stadig endrede omgivelser står selskaper i fare for å bli irrelevant.

1000

Kontaktpersoner

E-post

Relatert innhold

Image

I følge KPMGs CEO Outlook 2019 er toppledere verden over forsiktig optimistiske når det gjelder utviklingen i verdensøkonomien de neste tre årene. Ni av ti toppledere ser også lyst på vekstmulighetene i eget selskap, men de erkjenner at mulighetene ikke kommer av seg selv. I møte med aldri før opplevde miljømessige, økonomiske og teknologiske endringer, er vekst avhengig av at lederne skaper en agil og handlekraftig organisasjon som kan «disrupte» eksisterende forretningsmodeller og utfordre etablerte sannheter om hvordan markedet fungerer.

Sikker digitalisering er kritisk for vekst

Nordiske toppledere opplever at cybersikkerhet er den største trusselen mot vekst, tett fulgt av ny, disruptiv teknologi. Seksti prosent av nordiske toppledere sier at en solid strategi for sikker digitalisering er kritisk for å opprettholde tillit, og nesten tre av fire angir at god informasjonssikkerhet er en strategisk funksjon og en kilde for å bygge konkurransekraft.

— I Norden er vi langt fremme når det gjelder teknologi og digital modenhet, og med dette følger også en stadig høyere bevissthet knyttet til sikker digitalisering. I årets undersøkelse sier tre fjerdedeler av de nordiske topplederne at de føler seg mer komfortable enn noen gang når det gjelder å ta i bruk skyteknologi. Samtidig er de klar over at det nå ikke lenger dreier seg om hvorvidt virksomheten blir utsatt for et cyberangrep, men når. Denne bevisstheten er et nødvendig utgangspunkt når all virksomhet i dag har teknologi i seg, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

Langsiktig, bærekraftig suksess motiverer

Et interessant funn i årets CEO Outlook er at nordiske toppledere i mindre grad enn globale ledere skiller mellom finansiell og bærekraftig vekst. Nordiske ledere sier også i større grad enn globale ledere at de motiveres av å skape langsiktig, bærekraftig suksess og i mindre grad finner motivasjon i kortsiktig vekst.

— Å ha en helhetlig og bærekraftig tilnærming til hvordan virksomheten drives er i dag avgjørende. Ansatte, kunder, investorer og andre interessenter forventer mer og mer at ledelsen og styret ser forbi rene økonomiske resultater og integrerer sosiale og miljømessige hensyn i både strategi og daglige operasjoner, sier Frogner.

Mennesker fremfor maskiner

Nordiske ledere setter også mennesker fremfor maskiner. I år tror åtte av ti at ny teknologi som robotisering og kunstig intelligens vil skape flere arbeidsplasser enn den fjerner. Mens globale toppledere sier de investerer tungt i teknologi, legger i tillegg nordiske toppledere mer vekt på å utvikle sine ansatte. Nordiske toppledere forbereder sine organisasjoner på fremtiden ved å modernisere arbeidsstyrken, både gjennom kompetanseheving av eksisterende ansatte og ved å ta inn mennesker med ny og gjerne annerledes kompetanse.

Flere funn fra årets CEO Outlook:

  • Nordiske toppledere er blant de mest optimistiske i verden, særlig når det gjelder økonomisk vekst i eget land versus den globale økonomien de neste tre årene. De er likevel noe mindre optimistiske i år enn de var i fjor, et tegn på at selv om de nordiske landene har sine unike styrker, så merkes oppbremsingen i verdensøkonomien.
  • Nordiske toppledere vender blikket mot nye markeder for geografiske ekspansjon. I år svarer 85 prosent av de nordiske topplederne at de bygger markedstilværelse i fremvoksende markeder som Afrika og Midtøsten for å sikre større motstandsdyktighet.
  • Åtte av ti nordiske toppledere er også interessert i å prioritere land og regioner som er en del av Kinas «Belt and Road Initiative» (BRI), kun 63 prosent av globale ledere svarer det samme.
  • Brexit bekymrer nordiske toppledere mer enn deres globale kollegaer og 56 prosent ser det som en trussel mot vekst, mot 44 prosent av globale toppledere.    
  • Fusjoner og oppkjøp er i år den viktigste strategien for vekst, sammen med strategiske allianser. Begge deler er et resultat av at ny teknologi skaper en kompleksitet som få selskaper alene greier å håndtere eller utnytte for egen transformasjon. Samarbeid med andre blir dermed en hovedstrategi for vekst.

kpmg.no/ceooutlook får du mer innsikt og kan høre hva et utvalg nordiske toppledere sier om bærekraft, strategiske allianser, digital transformasjon, cybersikkerhet, kunstig intelligens og fremtidens ansatte.

Se videointervjuer fra CEO Outlook og last ned hele rapporten: 

Om KPMG 2019 CEO Outlook

For femte år på rad presenterer KPMG unik innsikt i hvordan toppledere over hele verden ser på muligheter og utfordringer både det nærmeste året og i et treårs-perspektiv. I KPMGs 2019 Global CEO Outlook har mer enn 1 300 toppledere i 11 av verdens største økonomier (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Nederland, Spania, Storbritannia og USA) delt sine tanker om mål, prioriteringer og bekymringer.

Også i år på rad presenteres en egen nordisk rapport med resultater fra 100 nordiske konsernsjefer som sammenlignes med de globale resultatene.

Undersøkelsen utarbeides av KPMG sammen med Forbes og ble gjennomført i perioden 8. januar til 20. februar 2019.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today