Redusert kompleksitet gir økt verdiskaping i logistikkfunksjonen

Redusert kompleksitet gir økt verdiskaping i logistikk

Håndtering av kompleksitet – complexity management – har vært en viktig oppgave for logistikkfunksjonen i lang tid, men er nå mer relevant enn noensinne på grunn av økt forbrukermakt og stadig større forventninger om at produkter skal være tilpasset den enkeltes behov.

1000

Kontaktperson

Drone

For å møte forventningene fra markedet, utvider gjerne tilbydere av forbruksvarer sitt sortiment og øker antallet produktvarianter. Dette skjer ofte uten at virksomheten har en komplett forståelse av hvordan sortimentsutvidelsen påvirker kompleksiteten i verdikjeden eller driver kostnader. Å skille mellom verdiskapende produktutvikling og ulønnsomme kundetilpasninger kan være utfordrende. Denne kompleksiteten kan håndteres ved å fokusere på lagerbeholdning, prosesseffektivitet eller produksjonsoptimalisering, men det vil bare løse deler av utfordringen. For å lykkes er det like viktig å oppnå en strategisk forståelse av markedet som å ha den operasjonelle forståelsen.

Kompleksitetsutfordringen:

Complexity modell

Klikk her for å åpne bildet som PDF.

KPMG anbefaler at virksomheter ser på sin egen prosess fra ende til ende, og kartlegger kompleksiteten i alle ledd, slik at de kan ta strategisk riktige valg og takle de operasjonelle utfordringene knyttet til sin egen drift.

– Virksomhetene bør analysere marked, kunder og konkurransesituasjon, og bruke dette til å sette seg strategiske mål. Samtidig må de forstå egen kjernevirksomhet, teknologiinfrastruktur og eget ressurspotensial for å være i stand til å takle operasjonelle utfordringer. Kontinuerlige endringer i markedet fører til at logistikkfunksjonen står overfor nye utfordringer og ubesvarte spørsmål hele tiden. Vår erfaring viser at kompleksitetsutfordringene ikke kan løses med en engangsløsning, men at kompleksitetsledelse bør være integrert i virksomhetens strategi og daglige drift, sier Thomas Føyen, leder av tjenestegruppen Procurement & Supply Chain i KPMG.

Økt kompleksitet krever hyppigere og mer nøyaktige målinger

Mange virksomheter som KPMG samarbeider med mangler i utgangspunktet god oversikt over kostnadspådraget gjennom sin verdikjede, og det reelle økonomiske bidraget til de ulike produktene. Dette skyldes gjerne hva som måles og hvordan det måles.

– Vi ser at mange måler produktlønnsomheten altfor sjelden, og med begrenset innsikt i det reelle økonomiske bidraget gjennom verdikjeden fra ende til ende. Ofte blir overordnede KPI-er som bruttomargin eller lignende brukt som et dårlig anslag for produktlønnsomhet, fordi livssykluskostnader på produkt- eller kundenivå er vanskelig å måle og kvantifisere, sier Knut Kavli, prosjektleder i KPMG Advisory med hovedfokus på strategisk innkjøp og Supply Chain Management.

KPMGs tilnærming: Fra informasjon til innsikt

Økt kompleksitet, bredere sortiment og hyppigere endringer setter krav til kontinuerlig måling av både produkt- og kundelønnsomhet. Samtidig ser vi at kundene våre ofte har store mengder data tilgjengelig i sine systemer, uten at dette unyttes optimalt.

– Vi erfarer at det kan ligge et stort potensial i å supplere finansielle data med operasjonelle data, transaksjonsdata og kommersielle data for å lettere kunne allokere kostnader og måle lønnsomhet. Dette vil ofte gjelde uavhengig av hva som ønskes målt på produkt-, kunde- eller ordrenivå. KPMG har som følge av dette utviklet et rammeverk for forståelse og optimalisering av produkt- og kundekompleksitet, en løsning som gjør det mulig for virksomheter å håndtere sine kompleksitetsutfordringer. Blant annet tilbyr vi et interaktivt dashbord som hjelper med å identifisere kompleksitet og optimalisere produkt- og kundeverdi, avslutter Kavli.

Ønsker du å vite mer om våre løsninger for redusert kompleksitet i logistikkfunksjonen? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.