close
Share with your friends

Nye partnere i KPMG

Nye partnere i KPMG

KPMG vokser videre og tar fra 1. oktober 2019 opp fem nye partnere. De nye partnerne styrker både flere av KPMGs satsingsområder og selskapets regionale tilstedeværelse.

1000

Kontaktpersoner

Arne Frogner

Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Tom Einar Nyberg og Johan Røthe tas opp som nye partnere i KPMGs rådgivningstjeneste. Tom Einar er leder for Digital Operations og en del av selskapets satsing på automasjon, analyse og kunstig intelligens. Johan leder tjenestegruppen Regulatory Services i Financial Risk Management og er en spydspiss i KPMG når det gjelder regulatoriske forhold innen bank- og finansnæringen.

For å styrke og videreutvikle KPMGs allerede sterke posisjon i flere regioner, får kontorene i Ålesund, Bodø og Tromsø nye partnere med hhv. Vegard Andorsen, Jannicke Knudtzon Rokkan og Trond Larssen.

— Det er alltid hyggelig å ønske nye partnere velkommen. KPMG er i stor vekst innen mange områder og for å støtte den videre utviklingen er det viktig at unge, dyktige medarbeidere tas opp som partnere. Tom Einar, Johan, Jannicke, Vegard og Trond representerer både kjernen i vår virksomhet med revisjon og skatt og avgift, samt nye områder innen blant annet teknologi og dataanalyse der KPMG har tatt tydelige markedsposisjoner, sier Arne Frogner, partner og administrerende direktør i KPMG.

Jannicke Knudtzon Rokkan

Jannicke Knudtzon Rokkan (47) er leder for advokatvirksomheten i Bodø og tas opp som partner i KPMG Law Advokatfirma. Jannicke er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med advokatbevilling fra 2011. Hun begynte i KPMG Law i 2009 etter nærmere åtte år i Skatteetaten. I perioden 2014-2016 var hun juridisk direktør i et privateid eiendomskonsern, før hun tok over ansvaret for KPMG Law i Bodø i 2016. Jannicke har bred erfaring innen skatt og merverdiavgift, og har i tillegg jobbet mye med omorganiseringer, kontrakter, generell forretningsjus og fast eiendom.

Trond Larssen

Trond Larssen (49) er statsautorisert revisor ved KPMGs kontor i Tromsø og tas opp som partner i Audit. Trond er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø og har en master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Trond har vært i KPMG siden 1997 og jobber mye med selskaper som speiler næringslivet i landsdelen; fiskeri, entreprenør, bygg og anlegg. I tillegg har han bred erfaring innen bank og finans.

Vegard Andorsen

Vegard Andorsen (39) er statsautorisert revisor ved KPMGs kontor i Ålesund og tas opp som partner i Audit. Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø og har en master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Vegard arbeidet som revisor i KPMG i perioden 2006 – 2014, først i Oslo og fra 2012 i Ålesund, før har var regnskapsansvarlig i Vard Group AS frem til 2018. Høsten 2018 kom han tilbake til KPMG. Vegard arbeider med selskaper innenfor ulike bransjer og virksomhetsstørrelser og har særlig jobbet med revisjon av børsnoterte foretak og foretak innen bank og finans.

Tom Einar Nyberg

Tom Einar Nyberg (37) er leder for Digital Operations i KPMGs rådgivningsvirksomhet og en nøkkelressurs i etableringen av KPMGs satsing på datadreven teknologi, Lighthouse. Tom Einar har en bachelor i Informatikk fra Høgskolen i Østfold og en master i Business Administration fra University of Technology, Sydney. Han har tidligere blant annet jobbet i Capgemini og er en anerkjent ekspert på prosessforbedring, automatisering og anvendelse av ny teknologi innenfor operasjonelle virksomhetsområder.

Johan Røthe

Johan Røthe (38) leder tjenestegruppen Regulatory Services i Financial Risk Management i KPMGs rådgivningsenhet. Han er utdannet innen Service Management ved Umeå School of Business og har en Executive Master of Business and Administration fra Handelshøyskolen BI. Før han kom til KPMG i 2017, var han Head of Group Capital Adequacy i Swedbank og han har også erfaring fra SEB i både Sverige og Norge. Johan har spisskompetanse knyttet til regulatoriske forhold i bank/finans.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today