close
Share with your friends

Revidert nasjonalbudsjett 2019 – Skatte- og avgiftsendringer

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen Solberg har i dag lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2019 der det foreslås enkelte skatte- og avgiftsendringer. Det er hovedsakelig merverdiavgift, engangsavgift og alkoholavgiften som endres. Det varsles også et forslag om at kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift. KPMGs skatteadvokater redegjør her for de viktigste endringene som er lagt frem.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Stortinget

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker
Etter gjeldene regelverk kan trykte tidsskrifter og bøker publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges 25 prosent merverdiavgift. Regjeringen har som tidligere varslet ønsket å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. Fritakene vil sikre lik behandling av trykte tidsskrifter og bøker, som allerede er fritatt for merverdiavgift, og elektroniske tidsskrifter og bøker. Regjeringen foreslår å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. For sistnevnte forslag stilles det ikke krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka. Strømming og nedlastning av lydbøker vil omfattes av fritaket.  

Engangsavgiften

Redusert engangsavgift for motorsykler
Regjeringen foreslår at engangsavgiften reduseres med ca. 10 prosent. Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og generell satsreduksjon

Fjerning av engangsavgiften for kjøretøy over 20 år
For motorvogner som er 30 år eller eldre betales det i dag ikke engangsavgift ut over vrakpantavgiften. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil «fjerne engangsavgift for biler over 20 år». I samsvar med Granavolden-plattformen foreslår Regjeringen at engangsavgift for kjøretøy (herunder MC) som er over 20 år fjernes. Forslaget gjelder alle kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, og innebærer at kjøretøy over 20 år etter 1. juli 2019 kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften.

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Redusert alkoholavgift på cider og lignende alkoholvarer fra små bryggerier
Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften for cider og lignende alkoholvarer med over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol fra små bryggerier. Forslaget innebærer lavere avgiftssatser ved omsetting av inntil 200 000 liter sider og lignende.  

Elavgift og kraft til utvinning av kryptovaluta

Stortinget vedtok i budsjettforliket høsten 2018 at kraft til utvinning av kryptovaluta i datasentre ikke skal ha redusert elavgift. Skattedirektoratet vil om kort tid sende forslag om regelendringer på høring.

© 2021 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today