close
Share with your friends

Rett skatt til rett tid – ved hjelp av algoritmer

Rett skatt til rett tid – ved hjelp av algoritmer

Ved å automatisere prosesser knyttet til skatte- og avgiftsbetaling, og bruke data til å få økt innsikt, blir skatterapporteringen mer presis og risikoer minimeres.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

I KPMG forvandler teknologer og skattejurister store mengder data til digitale løsninger som reduserer risiko og gir økt gevinst for virksomheter i privat og offentlig sektor. Det tverrfaglige samarbeidet har resultert i et nytt verktøy som har fått navnet Sofy, som sikrer at virksomheter betaler rett skatt til rett tid og oppnår bedre likviditet og smidigere rapportering.

– Virksomheter må levere stadig mer informasjon, og det må gjøres raskere og raskere. I tillegg endres hele tiden reglene for hva som skal rapporteres, og hvordan det skal skje. Her ligger det mange snubletråder, og det er tidkrevende å holde seg oppdatert. Med automatiserte prosesser sparer du tid og reduserer risikoen for feil, samtidig som du identifiserer verdier du ikke har sett tidligere, sier Per Daniel Nyberg, partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma.

Per Daniel Nyberg

Per Daniel Nyberg, partner og advokat i KPMG Law Advokatfirma.

Sofy er et skybasert system som samler data fra kundenes ulike økonomisystemer. Deretter struktureres og analyseres all informasjonen, og det genereres rapporter som Nyberg og advokatkollegene kan gå løs på.

– Enkelt sagt setter vi dataarkitekter og advokater i samme rom – og ser hva som kommer ut av det, sier Nyberg.

Likviditetsgevinst på momsen

Dette unike samarbeidet er også kjernen i KPMGs internasjonale Lighthouse-satsing: Å kople fagspesialister med teknologer som er eksperter på dataanalyse og intelligente maskinlæringssystemer.

Jan Ove Fredlund, partner og advokat i KPMGs merverdiavgiftavdeling, trekker frem momsoppgaven som et eksempel på hva en løsning som Sofy kan bidra med:

– Momsoppgaven skal sendes inn hver annen måned og senest en måned og ti dager etter endt termin. Våre roboter kan gå gjennom bokføringen av alle transaksjoner i kundens økonomisystem, og for eksempel fange opp at mange av dem bokføres i begynnelsen av mars. Dermed blir de en del av neste termins momsoppgave, som først sendes inn i juni. Tilbakebetalingen av moms skjer da ikke før langt ut i august. Når vi har identifisert et slikt mønster, kan virksomhetene sørge for å legge inn fakturaene sent i februar i stedet. Da får de igjen momsen i mai, og bare her ligger det en likviditetsgevinst på et par måneder, poengterer han.

En gjennomgang av alle transaksjoner kan samtidig identifisere hvorvidt korrekt avgiftssats er bokført på alle inngående og utgående fakturaer, og her kan det også ligge muligheter for store besparelser.

Per Daniel Nyberg og Jo Sigurd Pedersen

I KPMGs Lighthouse jobber fageksperter og teknologer på tvers av revisjon, rådgivning, regnskap og forretningsjus for å løse konkrete forretningsutfordringer for KPMGs kunder ved hjelp av moderne teknologi. Her: Per Daniel Nyberg fra KPMG Law Advokatfirma og Jo Sigurd Pedersen, partner og leder for Lighthouse-satsningen.

Stor oppside

Det er en opplagt effektivitetsgevinst ved å automatisere slike prosesser, fordi det frigjør tid som før ble brukt på manuelle rutineoppgaver. Smarte systemer som Sofy kan også identifisere oppsidemuligheter og redusere tiden som brukes på å korrigere feil:

– Gjør du veldig mange manuelle korrigeringer i regnskapssystemet ditt, er systemet neppe satt opp for en optimal automatisk prosess. Med Sofy vil du få en tilbakemelding på hvordan du kan sette opp systemene dine mer effektivt, sier Jo Sigurd Pedersen, partner og leder for Lighthouse-satsningen i KPMG.

– I tillegg kan Sofy oppdage logiske brister i internprisingsmetodikken, eller at helt enkle justeringer kan frigjøre masse tid og samtidig redusere risikoen for feilrapportering, fortsetter Per Daniel Nyberg.

Smart system

Sofy er en abonnementstjeneste hvor kunden får sitt eget dashbord med styringsinformasjon. For merverdiavgift kan man for eksempel se hele prosessen fra innkjøpsordre til betaling; hvor du kjøper fra, fra hvilket land og hvor det skal sendes. Jo mer data du putter inn, jo bedre blir resultatene.

– Vi ser at mange kunder har mange ulike systemer som i varierende grad snakker sammen. Med Sofy får du samlet alle disse i ett dashbord. Og fordi systemet også snakker med alle typer kilder, kan man sette opp løsningen slik at den kommuniserer direkte med Altinn og andre offentlige portaler slik at data går begge veier, sier Pedersen.

Systemet blir også smartere etter hvert som du bruker det. Lærer det seg et mønster for hva som vanligvis pleier å skje, kan det sende varsler om for eksempel transaksjoner som er glemt eller er ulogiske.

– Innenfor skatt og avgift vil verktøy som Sofy handle om å minimere risiko, ved å sikre presis skatterapportering. Det er både dyrt og tidkrevende å betale inn feil. I tillegg kan du hente ut likviditetsgevinster og andre verdier som ligger skjult i dataene, avslutter Per Daniel Nyberg.

Fakta: KPMG Lighthouse

Lighthouse er KPMGs store globale satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon.

I norske Lighthouse jobber fageksperter og teknologer på tvers av revisjon, rådgivning, regnskap og forretningsjus for å løse konkrete forretningsutfordringer for KPMGs kunder ved hjelp av moderne teknologi. Lighthouse-miljøet identifiserer og realiserer virksomheters potensial innen bruk av data og analyse, intelligent automasjon og kunstig intelligens, slik at virksomhetene kan bringe innovative løsninger til markedet og skape nye verdier.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today