close
Share with your friends

Ny teknologi inn i økonomistyringen

Ny teknologi inn i økonomistyringen

Mange er utålmodige etter å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere økonomifunksjonen, men verken automasjon eller kunstig intelligens er til nytte dersom du ikke har analysert hvilke data som er viktige for å skape vekst i virksomheten.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Are Torpe

– Mange virksomheter har en bestemt oppfatning av hva slags teknologi de ønsker å ta i bruk, men vi sjekker alltid hvordan det egentlig står til med grunnmuren først. Det er ikke noe poeng å automatisere prosesser dersom datakvaliteten er for dårlig, sier Are Torpe, partner og leder for Financial Management i KPMG.

Begynn i riktig ende

Økonomifunksjonen i en virksomhet har et stort ansvar for intern og ekstern finansiell styring, samt rapportering til myndigheter. Dette krever regnskapssystemer som registrerer alle transaksjoner – og håndterer enorme datamengder både inn og ut. Det er fristende å tenke at med all denne dataen, finnes det store effektivitetsgevinster ved bruk av teknologi.

Torpe peker på to spørsmål som må besvares før man i det hele tatt begynner å introdusere ny teknologi:

  • Hva driver lønnsomhet og risiko?
  • Hvilke data er virksomhetskritiske?

– Når vi har funnet driverne og de kritiske suksessfaktorene, kan vi legge på lag av teknologi som hjelper å modellere dataene. Dette er vårt konkurransefortrinn gjennom Lighthouse, påpeker Torpe.

Lighthouse er navnet på KPMGs internasjonale satsing som kopler spesialister fra fagområdene med teknologer som er eksperter på dataanalyse, automasjon og intelligente maskinlæringssystemer.

Når Torpe tar med seg leder for intelligent automasjon i KPMG, Ida Aspaas Karlsen, i kundemøter, anbefaler de gjerne å begynne med å se på hvilke av virksomhetens data som egentlig skaper verdi, før man går videre.

Ida Aspaas Karlsen

Ida Aspaas Karlsen er Manager i KPMG Digital, og leder for tjenesteområdet Intelligent Automation. Ida er en sentral figur i KPMGs Lighthouse-miljø.

Læring før maskinlæring

– Vi starter med en modenhetsanalyse. Hvor er virksomheten i forhold til beste praksis innen økonomistyring, og hvor er det eventuelle gap som bør tettes – også på teknologisiden? Om det produseres masse data, må vi først vurdere om virksomheten egentlig trenger alle disse dataene. Har dataene tilstrekkelig kvalitet? Kan vi forenkle og ta vekk noe, er det et langt bedre utgangspunkt for få god nok kvalitet på de dataene du har til å ta neste steg, sier Torpe.

Det handler om å se på hva som kan automatiseres i prosessen, og eventuelt hvor kunstig intelligens kan tas i bruk. Teknologiene har potensial til å frigjøre tid og gi gode prediksjoner, men bare dersom systemet er satt opp riktig, datagrunnlaget er godt og forståelse for den forretningsmessige siden av prosessen ligger til grunn.

– Det er det vi får til fordi vi går inn i prosjektene sammen, de som kan økonomistyringsfaget og vi som kan teknologien, sier Ida Aspaas Karlsen.

Hun får støtte fra Are Torpe:

– Fag og forretning er superviktig. Vi som konsulenter må forstå driverne i en virksomhet og bidra til forståelse for områdene som påvirker utviklingen i virksomheten. I tillegg må alle basissystemene være på plass, som ERP-, planleggings- og rapporteringssystemer – deretter kan vi benytte automatisering og maskinlæring der det faktisk hjelper virksomheten å lykkes.

Fakta: KPMG Lighthouse

Lighthouse er KPMGs store globale satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon.

I norske Lighthouse jobber fageksperter og teknologer på tvers av revisjon, rådgivning, regnskap og forretningsjus for å løse konkrete forretningsutfordringer for KPMGs kunder ved hjelp av moderne teknologi. Lighthouse-miljøet identifiserer og realiserer virksomheters potensial innen bruk av data og analyse, intelligent automasjon og kunstig intelligens, slik at virksomhetene kan bringe innovative løsninger til markedet og skape nye verdier.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today