close
Share with your friends

Datadrevne løsninger gjør innkjøp og logistikk smartere

Datadrevne løsninger gjør innkjøp og logistikk smartere

Hvis du bruker data fra virksomhetens innkjøps- og logistikkprosesser på en smart måte, kan du få verdifull totaloversikt og mulighet til å høste store gevinster.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

KPMGs fageksperter innen innkjøp og logistikk jobber sammen med teknologer for å stille rett diagnose og predikere fremtiden for en virksomhets innkjøps- og logistikkoperasjon.

– Vi kombinerer fagkompetanse med teknologi, slik at kundene våre får bedre beslutningsgrunnlag og enkelt kan implementere forbedringstiltak i virksomheten, sier Celia Brekkan, Director i fagområdet Procurement & Supply Chain i KPMG.

Celia Brekkan og Tom Einar Nyberg

Celia Brekkan jobber i KPMGs fagområde for innkjøp og logistikk, som samarbeider tett med Lighthouse-miljøet i selskapet. Her med Tom Einar Nyberg, som leder Digital Operations i KPMGs rådgivningsvirksomhet og for Lighthouse-satsningen.

Hun opplever at kundene har en klar forventning om å få tilgang til de beste verktøyene innen dataanalyse når de kommer til KPMG. Derfor samarbeider hun tett med Tom Einar Nyberg, leder for Digital Operations.

– Går du til tradisjonelle rådgivere, sitter du gjerne igjen med masse innsikt og forslag til tiltak. Går du til rene teknologirådgivere, vil svaret ofte være at du burde implementere en bestemt teknologiplattform. I KPMG ser vi både på de utfordringene som skal løses og hvilken teknologi som best løser disse utfordringene. Vi fokuserer på å gi kundene løsninger som de kan bruke på en god måte, i kombinasjon med den graden av rådgivning de selv ønsker, sier Nyberg.

Dette samspillet er også kjernen i KPMGs internasjonale Lighthouse-satsing: Å kople spesialistene fra fagområdene med teknologer som er eksperter på dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens.

Sikrer bedre beslutningsgrunnlag

Nyberg forteller at det første de må gjøre er å sikre er at kunden jobber på digitale flater:

– Overraskende mange mangler fortsatt basisverktøyene for å gjøre prosesser digitale, i form av digitale flater som webskjema, apper eller portaler for samhandling. Dette er fundamentale elementer. Likevel ser vi gang på gang at virksomheter heller prøver å dekke behovene med e-post og masse Excel-ark. Det er som å forsøke å tette hull i et skip med gaffateip, sier han.

Når de digitale basisverktøyene er på plass, kan KPMG begynne å automatisere prosessene som tidligere ble gjennomført manuelt.

– Det frigjør tid som du kan bruke til å få mer innsikt og økt kontroll, slik at du kan ta bedre beslutninger. Fra de automatiserte prosessene sammenstiller vi data i visuelle rapporter, dashbord med trender og spissede analyser. Og etter hvert som vi har mer og bedre data, kan vi begynne å predikere for å optimalisere, forklarer Nyberg.

Gjenkjenner komplekse mønstre basert på data

KPMG Lighthouse benytter også maskinlæring for å skape verdi for kundene. Her utvikles algoritmer som gjør datamaskiner i stand til å lære av – og utvikle atferd ut fra – empiriske data, som å gjenkjenne komplekse mønstre og ta intelligente beslutninger basert på disse.

Celia Brekkan trekker frem to eksempler der dette er nyttig. Det første gjelder såkalte spend-analyser, eller kostnadsanalyser om du vil:

– Jeg har sett mange systemer som leverer kostnadsanalyser til kunder, men har aldri opplevd noen som har gode nok data til å se hva som egentlig ble kjøpt. Du kan gjerne hente leverandørinformasjon og innkjøpets kostnad ut av systemet, men ofte sliter du med å finne ut hva du faktisk betalte for. Ved bruk av maskinlæring som tolker og beriker dataene, kan du se akkurat hvilken vare registreringen gjelder. Det gir et langt bedre utgangspunkt for virksomhetens kostnadsanalyser.

Hun viser også til distribusjonskjeder, der leverandørene gjerne sorterer under hver sin avdeling eller lokasjon, som et område der maskinlæring kan bidra positivt:

– Får vi tilgjengeliggjort data på tvers av avdelinger og lokasjoner kan vi kartlegge hele verdikjeden. Det gir kunden en totaloversikt som er ekstremt verdifull, forklarer hun.

Celia Brekkan og Tom Einar Nyberg

Både Brekkan og Nyberg peker på verdien av å ha med seg både fag- og teknologiekspertise i slike prosjekter.

Samarbeidet er gull verdt

– Som rådgivere er vi mer operative enn tidligere. Vi kan begynne å analysere data med én gang – og få opp automatiske forslag til hva kundene bør tenke på. Deretter ser vi på løsningene som hjelper dem med å sette endringene ut i livet.

Fakta: KPMG Lighthouse

Lighthouse er KPMGs store globale satsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon.

I norske Lighthouse jobber fageksperter og teknologer på tvers av revisjon, rådgivning, regnskap og forretningsjus for å løse konkrete forretningsutfordringer for KPMGs kunder ved hjelp av moderne teknologi. Lighthouse-miljøet identifiserer og realiserer virksomheters potensial innen bruk av data og analyse, intelligent automasjon og kunstig intelligens, slik at virksomhetene kan bringe innovative løsninger til markedet og skape nye verdier.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud