close
Share with your friends

Bistandsarbeid med innovasjon som drivkraft

Bistandsarbeid med innovasjon som drivkraft

Elisabeth Fosseli Olsen har bakgrunn som seriegründer og innovatør, hun har bodd i en jordhytte i Afrika og snakker swahili. Nå hjelper hun norske selskaper og organisasjoner med å skape innovasjon i bistandsarbeid.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Elisabeth Fosseli Olsen

- Det har åpnet seg et vindu for innovasjon i bistand. Vi ser at vi ikke kan nå bærekraftsmålene sånn vi holder på i dag. Ny teknologi og digitalisering gir nye muligheter som gjør at vi kan skape mer smartere og mer effektiv bistand. Det ser også organisasjoner som for eksempel FN, hvor innovasjon nå står høyt på agendaen, forteller hun.

Elisabeth, som egentlig er utdannet sosialantropolog, startet karrieren med å etablere et konsulentselskap innen kultur, ledelse og internasjonalt samarbeid.

- Jeg har jobbet i og med Afrika i flere år, der har jeg sett at bistand kan gjøres bedre. Det er to områder som kan løfte bistandsarbeidet: Det ene er å forske for så å forbedre og styre innsatsen i riktig retning. Det andre er å jobbe med innovasjon og disrupsjon, sier hun.

Elisabeth bestemte seg for å fokusere på innovasjon og disrupsjon.

Pemba, Tanzania

Fra Pemba, Tanzania. I dialog med landsbykvinnene for å finne ut av hvordan entreprenørskap kan bidra til fattigdomsbekjempelse. (Foto: privat)

Store muligheter i utviklingsland

- Alle land har unike muligheter, og det er vår oppgave i IDAS å identifisere disse mulighetsrommene. Det krever en grunnleggende forståelse for, og kunnskap om, hvorfor noen land defineres som utviklingsland og andre som fremvoksende økonomier. Så må vi finne de unike kunnskapene og teknologiske spillerommene i disse landene, forklarer Elisabeth.

- I Kenya fikk de mobilbank ti år før Vipps kom til Norge. De hadde ikke hatt et fungerende banksystem og kunne gå rett på de nyeste teknologiske løsningene. Man må være forberedt på å bli både overrasket og sjokkert når man jobber med innovasjon i bistand, smiler hun.

Utfordrende rammevilkår

Delingsøkonomi, som i mange tilfeller omtales som noe nytt, er det tradisjonelle økonomiske systemet mange steder i Afrika. Likevel er det ikke bare rett frem å drive innovasjon, spesielt ikke i utviklingsland.

- Innovasjon er vanskelig i seg selv. Når man legger til vanskelige politiske forhold, manglende infrastruktur og korrupsjon blir det enda vanskeligere, påpeker KPMG-rådgiveren.

- Vellykket innovasjon skal også være disruptiv, det vil si at noen vil miste sine privilegier når det implementeres. Ofte vil det føre til at noen mister makten de har, i verste fall mister noen jobben sin. Det er derfor viktig å skape trygge rom for innovasjon, og sikre at innovasjon ikke stopper fordi folk er redde for endring, forklarer Elisabeth, og understreker at målet med innovasjon innenfor bistand er å bidra til fattigdomsbekjempelse.

Dette er også bakgrunnen for at Elisabeth valgte å komme til akkurat KPMG for å jobbe med innovasjon; - Da kan jeg koble alle de dyktige folkene her, og sørge for at vi ta i bruk kunnskapen vi har innenfor teknologi, cyber-sikkerhet, innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst. Vi kan bidra med smarte løsninger som får flere mennesker ut av fattigdom.

Nepal

På feltarbeid i Nepal, varm velkomst fra kvinnelige politiske ledere. (Foto: privat)

Når ikke alt fungerer som "business"

- Privat sektor har kunnskap og kompetanse som trengs i bistand. I dag er for eksempel AI og blockchain en viktig innsatsfaktor, i tillegg til forståelsen for forretningsmodeller. Forretningsmodellene kan ikke overføres direkte til bistand, man kan ikke omgjøre bistand til business på en-to-tre, men man kan benytte seg av tankemodeller fra næringslivet som kan innrettes slik at de gir god samfunnsnytte, sier hun og fortsetter;

- Noe av det viktigste vi gjør er å være rådgivere på de komplekse områdene. Derfor jobber vi mye med innovative forretningsmodeller i oppdragene våre.
Elisabeth og resten av innovasjonsteamet til IDAS (International Development Advisory Services) i KPMG, fungerer som en slags oversetter for disse områdene.

- Hadde alt vært "business as usual" ville vi ikke hatt noen problemer i verden. Da kunne vi jobbet på samme måte som i Vesten og bare implementert det som fungerer bra andre steder. Men disse landene har en lang historie med kolonisering, som blant annet har skapt komplekse politiske systemer, sårbare demokratier og korrupsjon, forklarer hun.

- Innovasjon er viktig fordi vellykkete radikale innovasjoner utfordrer og bryter etablert praksis. Det kenyanske bankmobilsystemet Mpesa bidro for eksempel til at 17 millioner kenyanere ble inkludert i den globale finansielle økonomien i løpet av ti år. At en mobilapp kan skape slike effekter, er helt banebrytende.

Et unikt rådgivningsmiljø

KPMG er internasjonalt en viktig aktør innenfor innovasjon, og Elisabeth og teamet hennes jobber med å koble på riktige ressurser og skreddersy rådgivning og løsninger til utfordringene i mindre utviklede land.

- Det er et visjonært område, men det er også veldig konkret. Kompetansen er her, og vi må sette den sammen på nye måter. IDAS kobler kunnskap og kompetanse fra næringsliv mot bistand, og det gjør oss til et ganske unikt fagmiljø. For eksempel ser vi på hvordan kan vi bruke 'Internet of Things' i rurale områder for å overleve flom, og på blockchain-teknologi, som har et enormt potensial for å bidra til beskyttelse for mennesker på flukt, forteller hun entusiastisk.

- Samfunnsmessige konsekvenser av innovasjon er viktig. Innovasjon må forstå et problem, ikke bare komme med en løsning. Man må gå inn i problemfeltene på en klok og innsiktsfull måte, og det må gjøres ordentlig. KPMG har et internasjonalt nettverk som gjør at vi kan lykkes, avslutter hun.

© 2020 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud