close
Share with your friends

Ny cyberekspert til KPMG: Fra krisehåndtering til forebygging

Ny cyberekspert til KPMG:

Marianne Aas går fra rollen som leder for Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) til stillingen som Director i KPMGs fagmiljø for cybersikkerhet. – Mange hendelser kunne vært unngått med enkle grep, sier cybereksperten som nå skal hjelpe virksomheter med beredskap og forebyggende tiltak.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

I mai 2017 ble verden overrasket da flere hundre tusen maskiner i over 150 land ble rammet av løsepengeviruset Wannacry som satte en rekke store institusjoner ut av spill. Dette ble den første store utfordringen for FCKS som på det tidspunktet var nyetablert med representanter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Kripos. Siden da har Marianne ledet koordineringen av tjenestenes håndtering av en rekke alvorlige hendelser mot norske interesser. Nå får hun ansvar for å forsterke og videreutvikle KPMGs tjenester knyttet til forbedring av virksomheters egen deteksjon og respons på cyberhendelser, et område med stor etterspørsel.

– Marianne tilfører oss en helt unik innsikt og operativ kompetanse. Hun har koordinert innsats og stått støtt gjennom flere alvorlige cyberangrep. Med hennes erfaring fra operativt arbeid, får vi en bunnsolid ressurs med på laget i vår videre satsning, sier leder for cybersikkerhet i KPMG Norge, Hasse Kristiansen.

Marianne Aas

Marianne Aas går fra rollen som leder for Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) til stillingen som Director i KPMGs fagmiljø for cybersikkerhet.

Fra krisehåndtering til forebyggende arbeid

Selv syntes Marianne at konsulentjobben i KPMG var en forlokkende mulighet til å kunne se hva som skjer på innsiden hos aktørene i næringslivet, og kunne bistå med å forsterke motstandsdyktigheten mot angrep.

– Mange hendelser kunne faktisk vært unngått med ganske enkle grep. Nå kan jeg bruke min innsikt og erfaring for å hjelpe virksomheter med å identifisere trusler og sårbarheter, tette sikkerhetshull og dermed redusere risikoen for å bli utsatt for alvorlige hendelser, forklarer Marianne Aas og tilføyer:

– Det finnes jo knapt noe mer spennende og aktuelt å jobbe med enn dette. Vi ser en bevegelse i næringslivet, med økt fokus på risikokartlegging, beredskap og sikring, både fordi virksomheter i økende grad får øynene opp for utviklingen i trusselbildet, men også som følge av en økt bevissthet og modenhet knyttet til digitale sårbarheter, forteller Marianne Aas.

Sikker digitalisering

Marianne Aas er, i likhet med KPMGs cyberavdeling, opptatt av å formidle viktigheten av sikker digitalisering og fordelene ved å ha en proaktiv tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Hun mener mange virksomheter fortsatt har en lang vei å gå og peker på KPMGs topplederundersøkelse, CEO Outlook, som viser at bare en fjerdedel av norske toppledere mener deres organisasjon enten er veldig godt eller godt forberedt på cyberangrep.

– Sikkerhet må være innebygget i de store digitaliseringsprosessene. Samtidig som vi ser positiv utvikling i prioritering og økt bevissthet hos norske virksomheter er det fortsatt for mange som verken er bevisst verdiene og den sensitive informasjonen de besitter, eller omfanget av trusselbildet de står overfor. For KPMG ligger det et betydelig potensial i å beskrive dette for virksomhetene og samtidig bidra til å redusere sårbarhetsflatene. Vi er inne i en ny tid. Nylig ble en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet lansert og rollen som samfunnssikkerhetsminister etablert. Innsatsen styrkes på mange fronter, forteller Aas.
Hun peker også på fordelen ved å bli en del av det globale KPMG-nettverket og et selskap med sterke fagmiljøer:

– Å jobbe med cybersikkerhet krever at vi er oppdatert på trusselbildet og sårbarhetene våre kunder må forholde seg til. Vi skal rådgi og vise retning samtidig som scenarier og situasjonsbilder raskt endrer seg. Da er det en stor fordel å kunne trekke på internasjonal innsikt og beste-praksis fra ulike bransjer og markeder.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud