close
Share with your friends

Lighthouse belyser mulighetene til næringslivet i Stavangerregionen

Lighthouse belyser næringslivsmuligheter i Stavanger

KPMGs storsatsing på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon har nå fått lokalt fotfeste i Stavangerregionen. Med sitt nye Lighthouse-miljø er KPMG Stavanger rustet for å hjelpe det lokale næringslivet med å avdekke og utnytte forretningsmulighetene som skjuler seg i virksomhetenes data, og å ta i bruk dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Stavanger

KPMG Lighthouse ble introdusert i Norge mot slutten av fjoråret, og miljøet består nå av 40 fageksperter og teknologer lokalisert i Oslo, Stavanger og Bergen. I tillegg teller KPMGs globale Lighthouse nesten 13 000 medarbeidere, så det er et solid verdensomspennende nettverk som KPMGs nye Lighthouse-miljø i Stavanger kan dra faglig nytte av.

Næringslivet i Stavangerregionen er både omfattende, variert og viktig for nasjonale interesser. Særlig på grunn av virksomhetene innen maritim sektor og oljeindustrien, som har skapt enorme verdier de siste tiårene. Det grønne skiftet og økte krav til bærekraft, samt den generelle digitaliseringen i samfunnet, medfører at mange virksomheter gjennomfører store omstillingsprosesser. Digital transformasjon er ofte den mest sentrale delen av omstillingen, men mange virksomheter vet ikke hvor eller hvordan de skal starte digitaliseringsarbeidet. Og enda flere er usikre på hvordan de kan ta i bruk dataanalyse, automasjon og kunstig intelligens for å modernisere driften og skape nye verdier og vekst.

Lighthouse viser vei

KPMGs Lighthouse hjelper næringsliv og offentlig sektor med å hente ut og analysere data, ta i bruk intelligent automasjon og styrke, akselerere og automatisere beslutninger gjennom bruk av kunstig intelligens. Med andre ord; effektivisere virksomheter og gjøre dem klare for fremtiden.

– Kompetansemiljøet i Lighthouse Stavanger er en del av et nasjonalt og globalt nettverk som består av fagspesialister og eksperter innen forretningsteknologi, maskinlæring, automasjon og kunstig intelligens. I vårt norske Lighthouse jobber vi på tvers av revisjon, rådgivning, regnskap og forretningsjus for å løse konkrete utfordringer for kundene våre. I tillegg har Stavanger-teamet nødvendig lokalkunnskap for å bistå næringslivet i regionen på en helhetlig måte, sier Jo Sigurd Pedersen, leder av Lighthouse-satsingen i KPMG Norge.

Samarbeid med de fremste teknologileverandørene

I tillegg til å utvikle det interne kompetansemiljøet, har KPMG etablert strategiske allianser med verdens fremste teknologileverandører for å bygge verktøy og metodikk som gir et større nedslagsfelt for løsningene, økt funksjonell verdi for kundene og mulighet for skalerbare leveranser.

– Våre allianser med Microsoft, Google, AWS, IBM Watson og Oracle gjør at vi kan tilby det ypperste og mest moderne av teknologi og løsninger til kundene våre. Sammen med teknologileverandørene utvikler vi plattformer og applikasjoner som hjelper våre kunder med transformasjon og etablering av innovative og fremtidsrettede digitale løsninger, forklarer lederen for tjenesteområdet Digital Platforms i KPMG Norge, Andrea De Capitani.

Fagkunnskap og lokalkunnskap som viktige verktøy

Hanne Marie Salte er Manager i KPMG Advisory og en av fagressursene i Lighthouse Stavanger. Hun har stor tro på at den lokale Lighthouse-satsingen skal bidra til gjøre virksomheter i Stavangerregionen bedre rustet for fremtiden:

– Ved å bruke vår bransje- og teknologikunnskap, prosessforståelse og lokal innsikt til å utvikle analyser og automatiserte løsninger, vil vi hjelpe bedrifter i Stavangerregionen med å modernisere og effektivisere sine virksomheter. Vi ønsker å være en sentral bidragsyter til transformasjonen av næringslivet i regionen i lang tid fremover, poengterer hun entusiastisk.

Om KPMG Stavanger

KPMG i Stavanger har mer enn 100 engasjerte rådgivere, advokater, regnskapsførere og revisorer som kan bidra til å gjøre deg og din virksomhet bedre rustet for fremtiden. Våre fageksperter kombinerer lokal kunnskap og erfaring med global innsikt og ekspertise fra vårt verdensomspennende nettverk. Vi hjelper kundene med å finne de beste løsningene på små og store utfordringer, og å ta gode og lønnsomme beslutninger.

KPMG Stavanger har nylig flyttet inn i nye lokaler i Forusparken 2.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud