Trender innen samferdsel frem mot 2050 - KPMG Norge
close
Share with your friends

Trender innen samferdsel frem mot 2050

Trender innen samferdsel frem mot 2050

KPMG og HR prosjekt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor sett på hvilke trender som kan påvirke samferdselssektoren fram mot 2050. Rapporten som er presentert vil inngå som en del av grunnlaget for transportetatenes arbeid med neste NTP.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

tog i bevegelse

Utredningen har fokusert på følgende fem trender:

  • Fortsatt globalisering, men utflating i den økonomiske veksten
  • Økt urbanisering og mobilitet endrer transportbehovet
  • Ny teknologi fører til effektive, helhetlige transportsystemer
  • Endring i arbeidslivet fører til økt arbeidsmobilitet
  • Delingsøkonomi vrir fokus fra eierskap til tjenester

Arbeidet vil bli fulgt opp videre av transportetatene, både i programstyre, utredningsgruppene og i referansegruppen.

For mer detaljert informasjon kan rapporten i sin helhet lastes ned.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud