Trender innen samferdsel frem mot 2050

Trender innen samferdsel frem mot 2050

KPMG og HR prosjekt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor sett på hvilke trender som kan påvirke samferdselssektoren fram mot 2050. Rapporten som er presentert vil inngå som en del av grunnlaget for transportetatenes arbeid med neste NTP.

1000

Kontaktperson

Ketil Timm Marcussen

Partner, Advisory

KPMG i Norge

E-post
tog i bevegelse

Utredningen har fokusert på følgende fem trender:

  • Fortsatt globalisering, men utflating i den økonomiske veksten
  • Økt urbanisering og mobilitet endrer transportbehovet
  • Ny teknologi fører til effektive, helhetlige transportsystemer
  • Endring i arbeidslivet fører til økt arbeidsmobilitet
  • Delingsøkonomi vrir fokus fra eierskap til tjenester

Arbeidet vil bli fulgt opp videre av transportetatene, både i programstyre, utredningsgruppene og i referansegruppen.

For mer detaljert informasjon kan rapporten i sin helhet lastes ned.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today