close
Share with your friends

Ny rapport avdekker utstrakt bruk av ulovlig innleie og midlertidige ansettelser

Avdekker ulovlig innleie og midlertidige ansettelser

En FAFO-rapport fra desember 2018 avdekker at mange norske virksomheter ansetter midlertidig eller leier inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå ulovlig. Ifølge flere av respondentene i rapporten er dette trolig bare toppen av isfjellet, og det antas at det finnes betydelige mørketall.

1000

Kontaktperson

Helge Mathias Monsen

Advokat/Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse, men virksomheter kan både ansette midlertidig og leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå når det er nødvendig, og oppfyller vilkårene arbeidsmiljøloven oppstiller.

FAFO-rapporten avslører imidlertid at mange norske virksomheter både ansetter midlertidig og leier inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå uten at det foreligger grunnlag for dette i arbeidsmiljøloven.

Konsekvensene av ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse vil ofte kunne være at arbeidstaker har krav på fast ansettelse, samt også erstatning, noe som kan medføre store kostnader for de virksomhetene som ikke gjør dette riktig.

I denne sammenheng er det også viktig å minne om lovendringen i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2019, og som innskrenker adgang til innleie fra bemanningsforetak ytterligere. Den direkte årsaken til dette er at bruk av innleide fra bemanningsbyrå har økt i de senere år.

For de virksomhetene som jevnlig benytter seg av mulighetene for å ansette midlertidig eller for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå er det derfor viktig å kjenne til vilkårene for midlertidig tilsetting og innleie, slik at man får best mulig kontroll med risikoen for kostbare og uønskede krav om ansettelser og erstatning.

Brudd på reglene - hvilke trekk ble avdekket i rapporten?

Midlertidig ansettelser

FAFO-rapporten konkluderer med at mellom 40 000 til 65 000 personer midlertidige ansatte mener at deres ansettelsesforhold mangler en klar begrunnelse i arbeidsmiljøloven, og som derfor kan innebære at de har krav på fast ansettelse.
At arbeidstakerne kan ha slike krav, styrkes også av at mange arbeidsgivere (mellom 19 og 25 prosent) rapporterer om at deres midlertidige ansettelser er gjort på grunnlag som enten ligger i gråsonen, eller utenfor arbeidsmiljølovens unntak fra fast ansettelse.

Innleie fra bemanningsforetak

Når det gjelder innleie fra bemanningsforetak oppgir rundt 10 prosent av virksomhetene en begrunnelse som viser at innleien enten er ulovlig eller i gråsonen. For å kunne leie inn fra bemanningsforetak kreves det at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt.

Alternativt kan virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (dvs. har minst 10 000 medlemmer), på nærmere vilkår inngå avtale med tillitsvalgte om innleie ut over det vilkårene for midlertidig ansettelse åpner for. Av de tillitsvalgte som oppgir at deres virksomhet benytter seg av innleid arbeidskraft i stor eller svært stor grad, er det bare 15 til 20 prosent som oppgir at det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte.

Usikker på egen risiko?
Vi kan bistå deg med å gjennomgå reglene og vurdere mulighetene for ulike bemanningsløsninger.

© 2020 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud