close
Share with your friends

Norge har ratifisert MLI

Norge har ratifisert MLI

Stortinget ratifiserte 19. februar det multilaterale instrumentet (MLI).

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Stortinget har enstemmig samtykket til å sette i kraft en avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler ved Prop. 15 S (2018-2019). Den multilaterale rammeavtalen (Multi Lateralt Instrument, forkortet MLI) skal benyttes til å gjennomføre endringer i skatteavtaler som ble anbefalt av OECD/G20 i det såkalte BEPS-prosjektet (forkortelse for "base erosion and profit shifting") for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget.

KPMG har tidligere omtalt MLI ved OECDs offentligjøring og ved Norges signering av instrumentet:

© 2020 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud