close
Share with your friends

ESA med konklusjon i saken om leterefusjon

ESA med konklusjon i saken om leterefusjon

EFTA Surveillance Authority (ESA) har, etter lengre tids behandling av klage fra Bellona, konkludert med at den norske leterefusjonsmodellen ikke kan anses for å være i strid med reglene om ulovlig statsstøtte. ESA har gjort en grundig vurdering av saken.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Oljeplattform

Den norske leterefusjonen innebærer at E&P selskap kan få en årlig kontant refusjon for 78% av letekostnader på norsk sokkel begrenset oppad til årets skattemessige underskudd. Reglene om leterefusjon kom inn i 2005, og ble innført for å likestille selskap i underskuddsposisjon med selskap som hadde tilstrekkelige inntekter til å kunne ta løpende skattefradrag for sine letekostnader.

ESA konkluderer som følger: "The Authority considers that the annual cash refund does not constitute state aid within the meaning of article 61 (1) of the EEA Agreement."

© 2020 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud