Har du kommet i gang med SAF-T? - KPMG Norge
close
Share with your friends

Nytt KPMG-verktøy forenkler SAF-T

Har du kommet i gang med SAF-T?

SAF-T er obligatorisk for bokføringspliktige f.o.m. 2020, og det spås økte kontroller fra Skatteetaten som følge av ny teknologi. KPMG har utviklet et verktøy som forenkler SAF-T-konverteringen.

1000

Kontaktperson

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Farger på betongvegg

KPMG har kontinuerlig pågang fra kunder som trenger bistand i forbindelse med SAF-T (Standard Audit File – Tax). Skatteetaten kommer nemlig til å kreve å få utlevert regnskapsdata på SAF-T format ved bokettersyn. Standardisering av dataformat er på sikt en stor fordel for mange parter. Dette vil påvirke arbeidet til skatteetaten, bokføringspliktige, regnskapsbyråer, systemleverandører og revisorer.

Flere kontroller enn tidligere

Skatteetaten har den senere tid varslet at ny teknologi og nye systemer forenkler eventuelle kontroller av bokettersyn, og det spås at det vil bli gjennomført flere og hyppigere kontroller enn tidligere.

– Det er viktig at selskapene er godt forberedt. Skatteetaten har fått teknologi som gjør at de fremover er i stand til å gjennomføre mange flere kontroller enn tidligere, og kvaliteten på dem vil bli bedre, sier Jon B. Andersen, partner og fagansvarlig for regnskapstjenester og SAF-T i KPMG.

Verktøy for SAF-T-konvertering

Finansdepartementet har vedtatt at SAF-T er frivillig frem til 31.12.2019. Fra 01.01.2020 er det obligatorisk for bokføringspliktige å følge ordningen. Det er selskapene selv som har ansvar for at regnskapsdataene leveres på riktig format. For å kunne levere en gyldig SAF-T-fil er det mye ny funksjonalitet som må bygges inn i ERP-systemene, og foreløpig sitter en del av systemleverandørene på gjerdet. Noen leverandører kommer heller ikke til å prioritere denne funksjonaliteten.

– SAF-T formatet baserer seg på standard norsk kontoplan og krever at regnskapskontoer må mappes til standard norsk kontoplan, forteller Andersen.

Test-mapping

For å forberede selskapene til et eventuelt bokettersyn er det en fordel å
kjøre en test-mapping hvor kontostruktur kommer til syne og verktøyet tilpasser seg og husker data fra denne mappingen til et eventuelt ettersyn.
KPMGs Test-mapping og SAF-T-tjenester er standardiserte og automatiserte og kan gi langsiktige gevinster for kunden.

– Ved å innføre dette formatet blir det lettere å integrere forskjellige
systemer med hverandre og gjør det lettere å skifte ERP-system. Det blir lettere å skifte regnskapsfører, og det blir enklere å importere data for analyse og konsolidering.

© 2019 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud