close
Share with your friends

Hard kamp om digital kompetanse i outsourcing-markedet

Hard kamp om digital kompetanse i outsourcing-markedet

Mangel på digital kompetanse og innsikt i ny teknologi skaper store utfordringer for nordiske virksomheter. Det gjør at outsourcing-avtalene blir stadig flere og viktigere, viser en fersk KPMG-rapport.

1000

Kontaktperson

Geir Alexander Talseth

Director / Head of Sourcing Advisory

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

KPMGs Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey gir innsikt i hvordan det nordiske outsourcing-markedet utvikler seg fra år til år. Det er nordiske outsourcing-rådgivere og tjenesteleverandører som i undersøkelsen deler sitt syn på outsourcing-markedet, noe som gir et godt innblikk i de viktigste trendene og driverne for nordisk outsourcing.

– Resultatene fra årets undersøkelse viser at nordiske virksomheter strever stadig med å tiltrekke seg og beholde kompetanse som er nødvendig for å nå forretningsmål, særlig innen digital transformasjon og automatisering. Kampen om talentene tilspisses, også hos tjenesteleverandørene, noe som skaper større spesialisering i outsourcing-markedet, forteller Geir Alexander Talseth, leder av Operating Model & Sourcing Advisory i KPMG Digital.

Les hele rapporten her (pdf, 3.4 MB).

Funn i Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey 2019:

  • Reduksjon av driftskostnader er fremdeles høyt prioritert
  • Å tiltrekke seg – og beholde – nødvendig kompetanse for å nå virksomhetens mål er en betydelig utfordring i alle bransjer
  • Outsourcing vokser i takt med virksomhetenes behov for bistand og kompetanse på digitaliserings- og automatiseringsreisen
  • Investeringene i automasjon, robotisering, kunstig intelligens og maskinlæring vokser kraftig
  • Skyen (forblir) den nye normalen - årets undersøkelse viser at tendensen fra 2018 fortsetter i 2019

Jakter ny teknologikompetanse

70 prosent av nordiske outsourcing-rådgivere mener at mangel på kompetanse er det største hinderet for å lykkes med strategiske initiativer. Forretningsområdene må møte stadig høyere krav til reduksjon av driftskostnader, og løsningen er ofte å automatisere oppgaver og prosesser. Derfor er det ikke overraskende at kampen om talentene er størst innen digital transformasjon, automatisering og skytjenester.

Å beholde kompetanse og holde seg oppdatert på ny teknologi er minst like utfordrende, spesielt når virksomhetene er på jakt etter den samme kompetansen på samme tid. Teknologiske omveltninger i enkelte bransjer gjør at virksomhetene må omstille seg raskt og innhente ny teknologisk kompetanse før konkurrentene støvsuger markedet for relevante kandidater.

Må utvide søket

Årets rapport gjenspeiler sammenhengen mellom den digitale endringsreisen de fleste virksomheter gjennomgår og kompetansebehovene i markedet.

– Det er tydelig at større virksomheter sjelden finner all kompetansen de har behov for hos én eller et fåtall tjenesteleverandører. Dermed blir de nødt til å benytte flere leverandører, multi-sourcing, selv om det ikke nødvendigvis er i tråd med virksomhetens strategi. Økt grad av multi-sourcing vil gi økte overhead-kostnader hvis man ikke etablerer effektiv kontraktsoppfølging noe kun et fåtall har, kommenterer Talseth.

– Samtidig mener enkelte at det gir større fleksibilitet, gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet å benytte flere tjenesteleverandører. Uavhengig av sourcing-strategi, blir det stadig viktigere å ha markedsinnsikt for å kunne tiltrekke seg riktig kompetanse til en overkommelig pris, fastslår han.


Ønsker du å diskutere resultatene eller ta en prat med oss om outsourcing, kontraktsoppfølging eller den digital transformasjonsreisen? Ikke nøl med å ta kontakt!

KPMGs Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey er en del av KPMGs globale forskningsprogram, og publiseres årlig. Rapporten gir et unik innblikk i de nyeste trendene i outsourcing-markedet, og hva organisasjoner bør fokusere på for å lykkes med outsourcing. Rapporten er basert på spørreundersøkelse blant KPMGs nordiske seniorrådgivere og ledelsen hos en rekke internasjonale outsourcing-leverandører.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today