Tar kunstig intelligens inn i rettsalene

Tar kunstig intelligens inn i rettsalene

Ved hjelp av elektroniske verktøy hjelper KPMG flere advokatbyråer med å søke etter og analysere elektronisk lagret informasjon i rettslige prosesser.

1000

Kontaktpersoner

– Vi ser at advokatfirmaene har et økende behov for bistand til å håndtere stadig større mengder med elektronisk lagret informasjon, sier Lars Wilberg, leder for KPMGs Forensic Technology-tjenester.

– Ved hjelp av markedsledende teknologi, levert av det amerikanske selskapet Relativity, kan vi blant annet hjelpe kundene våre å enkelt søke og analysere i alt fra serverdata, e-postdata, laptoper, data fra skytjenester og data fra mobile enheter, påpeker Wilberg.

Lars Wilberg

Lars Wilberg er partner i KPMG og leder for Forensic Technology-tjenesteområdet.

Han har mange års erfaring innenfor eDiscovery, en prosess som omhandler søk og analyse i elektronisk lagret informasjon, og trekker frem de mange fordelene Relativity kan gi kundene i konkurssaker, granskingssaker og andre tvisteløsningsprosesser;

– Jeg har benyttet Relativity siden 2011 og har sett hvilken enorm fordel bruken av et slikt system gir. Med økende datavolum og kompleksitet i sakene er advokatene avhengig av automatiserte prosesser og kunstig intelligens for å kunne levere kostnadseffektive tjenester til sine klienter, fortsetter han.

Rask og effektiv saksbehandling

KPMG har de siste årene blant annet bistått flere større konkursbo med gjennomgang og analyse av store dokumentmengder. Konkursboet til selskapet ansvarlig for gjennomføringen av sykkel-VM i Bergen, Bergen 2017 AS, er et slikt eksempel.

– Vi bruker et dataprogram med kunstig intelligens. Det hjelper oss med flere ting, som å systematisere materialet, spore korrespondansen og lage tidslinjer, uttalte advokat Ådne Laastad, bostyrer i Bergen 2017 AS Konkursbo, til Aftenposten i september 2018.

Emil Hvattum Bjørnstad og Justin Tjahjadi

Emil Hvattum Bjørnstad og Justin Tjahjadi i KPMGs avdeling for Forensic Technology. Avdelingen tilbyr sertifisert personell som kan bistå kunden lokalt, og har etablert et datasenter hvor kundene når som helst kan logge på og gjennomføre undersøkelser og analyser.

Sammen med bostyrer har KPMG ved bruk av Relativity både identifisert potensielt relevante dokumenter for oppgjøret i konkursboet, samt luket bort en stor mengde informasjon som ikke er det, fra dokumentsettet på godt over 450.000 dokumenter.

– Relativity gir oss nok et kraftig verktøy til å analysere innhold i store mengder data, og ved hjelp av automatiserte prosesser kan vi raskt gi kundene våre innsikt i det datagrunnlaget de ønsker å gjennomgå. Ved å videre bygge tidslinjer og visualisere informasjonen sikrer det kundene våre en rask og effektiv saksbehandling, sier Emil Hvattum Bjørnstad, som er en av flere fagspesialister på KPMGs eDiscovery-løsninger.

Tett samarbeid med kundene

KPMG har etablert et eget datasenter i Norge som driftes av KPMGs egne fageksperter. Gjennom en kryptert og sikker internettilgang kan kundene sitte hvor som helst å gjennomføre undersøkelser og analyser. Relativity ivaretar samtidig hensynet til personvern, krav til dokumentasjon og nødvendig notoritet i prosessen.

– Ved å ha implementert løsningen på egne servere i Oslo, slipper kundene å forholde seg til datasentre og ressurser i andre land, og vi får jobbe tett på kunden for å løse deres problemer, sier Bjørnstad.

– I sakene vi bistår med lærer vi samtidig opp fageksperter hos kundene på løsningen, slik at de selv kan stå på egne bein og arbeide med innholdet i saken. Og skulle de komme tilbake til oss med bistand i ytterligere saker, er tid og kostnad brukt ved oppstart på neste saksgjennomgang forsvinnende liten, fortsetter Bjørnstad.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today