close
Share with your friends

KPMGs globale inntekter vokser til rekordhøye 29 milliarder dollar

KPMGs globale inntekter vokser til 29 milliarder dollar

Omsetningen globalt i KPMG vokste med totalt 7,1 prosent på tvers av alle forretningsområder i 2018.

1000

Relatert innhold

Global Review image

Omsetningen globalt i KPMG vokste med totalt 7,1 prosent på tvers av alle forretningsområder i 2018. Veksten er drevet av investeringer i kvalitet, teknologi, innovative tjenester, allianser og et rekordantall nye ansettelser.

KPMG-nettverket hadde i regnskapsåret 2018 (1.10.2017-30.09.2018) en rekordomsetning på totalt 28,96 milliarder dollar målt i lokal valuta, opp fra 26,40 milliarder dollar i 2017. Dette innebærer en sterk vekst på 7,1 prosent, sammenliknet med 4,8 prosent i 2017.

Investerer for fremtidig vekst

KPMG fortsetter sitt flerårige globale investeringsprogram og vil de neste fire årene investere mer enn 4 milliarder dollar i nye tjenester, teknologi og oppkjøp. Investeringsprogrammet fokuserer på transformerende teknologi som for eksempel kunstig intelligens og intelligent automatisering, cybersikkerhet og innovative løsninger for revisjon og skatt- og avgiftsområdet.

  • Vi gjør betydelige investeringer i vår virksomhet for å kunne bistå kunder med den transformasjonen de går gjennom. I tillegg legger vi stor vekt på kontinuerlig forbedring av kvaliteten i alle tjenester vi tilbyr, på bakgrunn av den viktige samfunnsrollen som vi har for kunder og kapitalmarkedene, sier Bill Thomas, KPMGs globale leder.
  • På samme måte som våre kunder over hele verden transformerer sine virksomheter, utnytter også vi kraften i det teknologiske skiftet og den digitale transformasjoner for å skape vekst og økt effektivitet, innovasjon og kvalitet i vår egen virksomhet, sier Thomas.

I 2018 ble KPMG anerkjent som markedsleder i mer enn 25 rangeringer gjort av bransjeanalytikere, inkludert innenfor områder som Business Analytics Services, Talent and Leadership consulting services og som Insight Service Provider.

Vekst i alle regioner og rekord i antall nyansatte

KPMG-nettverket vokste i alle tre geografiske regioner i FY18: Inntektene i Americas økte med 6,2 prosent, opp fra 4,4 prosent i FY17. Regionen Asia Pacific levert sterk vekst med en økning på 8,7 prosent, mot 8,1 prosent i FY17. I Europa, Midtøsten og Afrika (EMA, inkludert India) økte inntektene med 7,3 prosent, opp fra 4,0 prosent i FY17.

KPMG er førstevalget for talent over hele verden og i løpet av det siste året er mer enn 39 000 nyutdannede og erfarne fageksperter rekruttert til KPMG. KPMGs samlet arbeidsstyrke økte med 5 prosent til totalt 207.000 mennesker.

Vekst i alle forretningsområder

KPMG opplever vekst i alle forretningsområder, særlig innenfor rådgivningstjenester (Advisory) som hadde en omsetningsvekst på 9,9 prosent til 11,47 milliarder dollar i 2018. Veksten kommer særlig fra rådgivningstjenester som støtter områder våre kunder prioriterer som transformasjon av forretningsmodeller og cybersikkerhet. I tillegg vokser transaksjonsområdet (Deal Advisory) og vi opplever fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsmessig rådgivning.

Revisjonsområdet vokste globalt med 4,8 prosent til en omsetning på 11,15 milliarder dollar, opp fra 10,39 milliarder dollar i foregående år. En vekst på 5,7 prosent i EMA-regionen er den sterkeste dette tiåret. KPMG fortsetter å vinne flere betydelig revisjonsmandater, spesielt i Europa, hvor effekten av det andre hele året etter EUs revisjonsreform med krav om rotasjon av revisor, skaper økt dynamikk i markedet.

Inntektene fra området Tax (skatt, avgift og forretningsjus) økte med 6,3 prosent i 2018 til 6,34 milliarder dollar, mot en økning på 5,9 prosent i FY17. Veksten er drevet av sterk etterspørsel etter rådgivning knyttet til etterlevelse av skatteregler både nasjonalt og internasjonale, samt indirekte skatt.

Les mer i KPMGs internasjonale rapporter:

KPMG Global Review reflects on our record of achievement over the past year, demonstrating the insights and expertise of KPMG professionals and the unrelenting focus on acting with integrity and quality in everything we do.

KPMG International Transparency Report provides insights and details on how we continually strive to enhance audit quality, which is a direct reflection of the KPMG network's unwavering commitment to audit quality, an integral element of our business and culture.

KPMG Global Inclusion and Diversity Report demonstrates our focus on inclusion and diversity as a business imperative, discussing our approach to building an inclusive culture and diverse workforce with examples of how the strategy is brought to life across the KPMG network.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud