close
Share with your friends

Digital drahjelp til næringslivet i Bergensregionen

Digital drahjelp til næringslivet i Bergensregionen

Roboter, kunstig intelligens og maskinlæring utfordrer bedrifters konkurransekraft. – KPMGs «Lighthouse» representerer spesialistkompetanse som gir bedriftene enorme muligheter, slår Rolf Wangsholm og Joar Hove i KPMG fast.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

– Bakgrunnen for hele Lighthouse-satsingen er at vi ser et kraftig økende behov for tyngre teknisk kompetanse i kombinasjon med forretningsforståelse, sier Joar Hove, Senior Manager i KPMGs rådgivningsavdeling, hvor han leder både Digital Advisory og Lighthouse-hub’en i Bergen. 

For tre år siden forlot han Evry og kom til KPMG, hvor han har jobbet mye med dataanalyse og automatisering av forretningsprosesser – fagfelt som henger tett på hverandre, og som blir stadig viktigere for flere virksomheter.

– Mange av de tradisjonelle tjenesteleverandørene på IT-siden har tilbudt mye teknologi, men virksomhetene har på mange måter vært overlatt til seg selv med å sette det inn i praktisk bruk. KPMG kombinerer forretningsforståelse knyttet til rådgivning, revisjon og juridiske tjenester med teknologikompetanse. De kan derfor hjelpe kundene på bred basis – enten det er med analyse eller forbedring av arbeidsprosesser i kjernevirksomheten, fortsetter han.

Tung lederkompetanse

For mange er KPMG mest kjent for sin revisjonsvirksomhet, men selskapet har både advokater og forretningskonsulenter i stallen. I august i år ble Rolf Wangsholm hentet inn for å lede KPMG Advisory i Bergen. I ryggsekken har han over 25 års erfaring med både teknologi- og økonomiledelse. I tillegg til en tydelig IT-profil, har han også vært både konserncontroller og økonomisjef, blant annet med erfaring fra børsnotering både på Oslo Børs og NASDAQ. Han har dessuten ledet ressursgruppen for digitalisering i Bergen Næringsråd i
seks år.

– KPMG satser tungt på rådgivning til virksomheter i Bergen, med et solid tyngdepunkt innen teknologi og tilstøtende tjenester. Vi har tydelige og klare mål for hvordan vi kan vokse ved å levere digitale tjenester til våre kunder, sier Wangsholm.

– Det handler om å nå frem med de digitale budskapene til bedrifter. Mange steder er det en lang prosess å forstå at dette handler om mye mer enn å skifte ut økonomisystem, lagersystem eller få på plass mobile betalingsløsninger. Det er viktig å forstå at digital transformasjon handler mest om transformasjon og minst om teknologi, sier han. 

– Det dreier seg om organisasjonsutvikling utover selve teknologien. Faktisk ser vi at teknologien ofte er på plass, men at det stopper opp med å få implementert riktige prosesser og få god kommersiell utnyttelse av teknologien, smetter Hove inn.

Konkurranse fra hele verden

De to understreker begge at når virksomheter i dag skal vurdere sin egen konkurransekraft, kan man i de aller fleste bransjer ikke lenger nøye seg med å skue til de kjente, direkte konkurrentene i nærområdet, i regionen eller på landsbasis. 

– Globalisering og disrupsjon gjør at alle virksomheter må tenke veldig grundig gjennom hvorvidt de leverer de beste tjenestene og sikrer riktig verdiskapning for kundene, sier Wangsholm.

– Mange ser det som en floskel at «data er det nye gullet», men nye verktøy gir i mye større grad muligheten til å kombinere finansielle og operasjonelle data. Dette åpner igjen for spennende muligheter og betydelig bedre virksomhetskontroll. Det kan gi helt ny innsikt i hva som ligger bak tallene, for eksempel i sammenhenger mellom lønnsomhet og kostnader, sier han.

Tett på de store

Han fremhever at når man kobler moderne verktøy på andre, store samlinger av data, kan det dukke opp nye mønstre og trender man aldri tidligere har forstått. Dette fordrer imidlertid at noen vet hvor og hvordan man leter i datamengden. 

– Med Lighthouse-satsingen samler KPMG ulik teknisk og faglig ekspertise i ett miljø. Vi har allerede solide ressurser på dette området i Bergen, og flere er på vei inn. Denne lokale tilstedeværelsen og ekspertisen utgjør en del av et nasjonalt og internasjonalt miljø, sier Wangsholm.

Han forteller at Lighthouse-satsingen finnes i flere land, og at KPMG i Norge allerede har hatt stor nytte av ekspertise i både Tyskland og USA. Skyteknologi er blitt en stadig viktigere komponent i moderne IT-løsninger, og i mange sammenhenger kan det gi store fordeler å være tettere på internasjonale IT-leverandører. 

– KPMG er ikke alene om å ha tilgang på verktøy fra Amazon, Google og Microsoft, men ikke mange har de samme mulighetene som oss til å kunne sparre direkte med de interne ekspertene i disse selskapene, sier Hove.

Enorme muligheter i dataene

Og når de pleier kontakt med slike aktører, får man et soleklart bilde av at ting begynner å haste. Aller mest synlig er utviklingen kanskje blant virksomheter som selger direkte til sluttbrukere. 

– Her er det ekstreme forventninger til hvor effektivt varer og produkter skal leveres. Her er det derfor viktig å forstå kundene godt, ikke minst gjennom systematisk datafangst, analyser av kampanjer og ulike initiativer. Dessuten er det viktig å se korrelasjoner i samfunnet for øvrig, og her kan data fra eksterne, åpne datakilder kan tilføre mye verdi, sier Hove.

Men man behøver ikke gå lenger enn til bedriftsinterne forhold. De to understreker at mange virksomheter har enorme datamengder som de ikke bruker til noe som helst.

– Her ser vi at dataanalyse er veldig relevant for våre revisjonskunder. Dette er et område hvor vi kan tilføre betydelig merverdi. Vi kan for eksempel gjøre analyser med utgangspunkt i kundens økonomisystem, og se svært detaljert på hva man tjener eller ikke tjener penger på, supplerer Hove.

– Et annet eksempel er at vi kan implementere maskinlæring for å gjøre prediksjon av fremtidige scenarier. Mulighetene er kort sagt enorme – utfordringen er bare for virksomhetene å komme i gang med arbeidet, slår han fast.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today