close
Share with your friends

Norske toppledere omfavner teknologi

Norske toppledere omfavner teknologi

Norske toppledere er enstemmige: 100 prosent ser digital disrupsjon som en mulighet. 9 av 10 sier virksomheten er i gang med å teste eller implementere kunstig intelligens i sine prosesser, og over halvparten sier at de i større grad vil ta i bruk prediktive modeller og analyse. – Det har aldri vært mer spennende å være revisor, sier Julie Berg, partner og leder for innovasjon i KPMG Audit.

1000

Kontaktperson

Julie Alison Berg

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

2018 CEO Outlook er resultatet av intervjuer KPMG har gjort med nesten 2300 toppledere fra hele verden, inkludert 100 toppledere fra noen av de største nordiske selskapene.

Selv om alle de norske topplederne ser digital disrupsjon som en mulighet mer enn en trussel, mener mindre enn halvparten (44 prosent) at de selv aktivt disrupter egen bransje og 8 av 10 innrømmer at de føler seg overveldet av tiden som trengs for å få fremdrift i transformasjonsprosesser.

Nesten 7 av 10 norske toppledere (68 prosent) sier de opplever det som krevende å drive parallelle prosesser med å transformere både digitale og ikke-digitale aspekter av virksomheten.

Teknologi og evne til å transformere egen virksomhet og eksisterende forretningsmodeller er etter hvert blitt noe av det mest krevende for virksomheter å forholde seg til. Det betyr økt risiko både på kort og lang sikt og påvirker dermed virksomhetsstyringen.

– CEO Outlook viser blant annet at lederne ser risiko knyttet til at teknologiinvesteringer blir for fokusert på å løse kortsiktige utfordringer, fremfor å være brikker i en mer langsiktig, strategisk virksomhetsplan, forteller Julie Berg, partner og leder for data og analyse i KPMGs revisjonsvirksomhet.

To tredjedeler (64 prosent) av norske toppledere mener i tillegg at styret har urimelig forventninger til rask avkastning på investeringer knyttet til digital transformasjon.

– Kun 8 prosent av norske toppledere svarer at de har god forståelse for hvordan man kan beregne forventet avkastning på investeringer i avansert teknologi, sammenliknet med 30 prosent av nordiske toppledere og hele 79 prosent av toppledere i verden for øvrig, fortsetter hun.

Digitalt nett

I KPMGs 2018 Global CEO Outlook har mer enn 2300 toppledere inkludert 100 nordiske konsernsjefer som representerer et tverrsnitt av de største nordiske selskapene, gitt sine tanker om mål, prioriteringer og bekymringer.

Mer datadrevne og automatiserte virksomheter

Over halvparten av de norske topplederne (52 prosent) sier virksomheten i større grad vil benytte seg av prediktive modeller og analyse de neste tre årene, og like mange sier de vil inkludere mer ustrukturerte data i analysearbeidet. Det er godt over det globale gjennomsnittet på 32 og 37 prosent.

– Stadig flere skjønner at det ligger et enormt potensial i virksomhetens informasjon som kan forløses gjennom bruk av dataanalyse. For revisor og økonomifunksjonen gir det en fantastisk mulighet for å få økt innsikt og kvalitet i revisjonen, et styrket beslutningsgrunnlag og bedre kontroll over risiko og muligheter, sier KPMG-partneren entusiastisk.

Maskinene tar over

9 av 10 norske toppledere (92 prosent) sier de enten er i gang med piloter eller har implementert kunstig intelligens i spesifikke prosesser, mens ingen enda har implementert kunstig intelligens for å automatisere prosesser. Over halvparten (53 prosent) tror at kunstig intelligens vil skape de aller største fordelene for virksomheten når det kommer til implementering, anvendelse og forvaltning av data og analyse på en sofistikert måte.

– Med dagens innovasjon og utvikling har det aldri vært mer spennende å være revisor. Kombinasjonen av data og analyse med kognitiv teknologi gir oss helt nye verktøy for å håndtere selskapenes utfordringer. Vi får ny innsikt og kompetanse som gjør at revisorer kan skape verdi langt utover rollen som tilsynsfører for god etterrettelighet, påpeker hun.

Økt kunnskap og forståelse

Mer enn 8 av 10 norske toppledere (84 prosent) sier de i kritiske beslutninger har oversett innsikt hentet frem gjennom datadrevne modeller og analyser, fordi den ikke samsvarte med egen erfaring eller intuisjon. Tilsvarende tall for topplederne for øvrig er 67 prosent.

– Toppledere har i dag mye større kunnskap og forståelse for mulighetene og konkurransefordelene de får gjennom bruk av data og analyse, enn de hadde for bare et par år siden. Nå investerer de mye mer i denne typen kompetanse, og spesialister innen ny teknologi som kunstig intelligens, samt "data scientists", har blitt de mest attraktive hodene i markedet. Mer enn 8 av 10 (84 prosent) mener at teknologi som kunstig intelligens og robotteknikk vil skape flere jobber enn det fjerner, sier Berg.

– Alle forretningsområder i en virksomhet opplever økt behov for teknisk kompetanse. Det er teknologi i alt de gjør; hvordan de driver virksomheten og styrer risiko, hvordan de møter kundene og hvordan de følger lover og regler og sikrer nødvendig tillit. Det er et hav at nye, spennende teknologiske muligheter å hive seg på, det krever en sterk strategi i bunnen for å sikre at man tar de riktige valgene, understreker hun.


Artikkelen er opprinnelig publisert i Revisjon og Regnskap nr. 6, 2018.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today