close
Share with your friends

IASB vurderer utsettelse av IFRS 17 Forsikringskontrakter

IASB vurderer utsettelse av IFRS 17

Etter tilbakemelding fra interessegruppene synes IASB å være positive til å utsette siste obligatoriske implementeringstidspunkt for IFRS 17 Forsikringskontrakter med 1 år, til 1. januar 2022.

1000

Kontakt

Relatert innhold

IASB mottar løpende tilbakemeldinger og forbedringsforslag til IFRS 17 Forsikringskontrakter. Dette følger som resultat av at interessegruppene opparbeider seg mer forståelse for standarden ettersom de arbeider med å implementere standardens krav.

Ett av endringsforslagene IASB har mottatt er å utsette obligatorisk implementeringstidspunkt for standarden, noe interessegruppene har ytret ønske om etter å ha gjort seg en erkjennelse av hvor gjennomgripende endringer standarden representerer på enkelte områder. Dette er kanskje ikke spesielt overraskende ettersom IFRS 17 vil representere vesentlige endringer i identifisering, presentasjon og måling av forsikringskontrakter for mange rapporterende foretak. Videre vil notekravene blir betydelig utvidet.

IASB diskuterte utsettelsesforslaget i sitt månedlige møte i november. Diskusjonen viser at IASB er positive til å utsette obligatorisk implementering av standarden, med grunnlag i den argumentasjon som er fremmet av interessegruppene.

Det foreslås på dette grunnlag å utsette obligatorisk implementering med 1 år, til 1. januar 2022. Tråden tas opp igjen ved IASBs møte i desember, der det forventes at endelig konklusjon fattes.

Det at interessegruppene fremmer ønske om en utsettelse av implementeringen, og ikke minst det faktum at IASB velger å etterkomme dette, understreker standardens kompleksitet. KPMG mener dette beviser hvor viktig det er at selskapene prioriterer å holde høyt trykk på å kartlegge standardens konsekvenser for deres virksomhet, samt videre utarbeider en fullstendig prosjektplan for implementering. Dette omfatter nødvendige endringer i systemer, rutiner, rapporteringsmaler, KPI-målinger etc.

moen-pettersen-sagmoen-larsen

Kontaktpersoner: Geir Moen, Anna Pettersen, Roger Sagmoen og Paul M. Larsen

Kontakt

Ta gjerne kontakt med en av av kontaktpersonene i KPMG for å høre hva vi kan bidra med til din virksomhet i denne forbindelse.

Geir Moen - geir.moen@kpmg.no - tlf: +47 4063 9213

Anna Pettersen - anna.pettersen@kpmg.no - tlf: +47 4063 9240

Roger Sagmoen - roger.sagmoen@kpmg.no - tlf: +47 4771 5237

Paul M. Larsen - paul.larsen@kpmg.no - tlf: +47 9179 7625

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud