Hold følge eller fall av

Hold følge eller fall av

Virksomheter må forstå to ting om intelligent automasjon (IA): Investeringsbeslutningene må være strategisk styrt på toppledernivå, og de handler mer om transformasjon av virksomhet og forretningsmodell enn om IT, sier Ida Aspaas Karlsen i KPMG.

1000

Kontaktperson

Ida Aspaas Karlsen

Manager

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Intelligent automasjon (IA) handler om å endre forretningsprosesser og deretter restrukturere organisasjonen rundt de nye prosessene, som nå drives frem av teknologier som aldri før har eksistert.

Dette innebærer en omveltning bort fra en modell hvor mennesker støttes av teknologi, til en hvor teknologien støttes av mennesker – eller en «digital first»-modell, om man vil. Der ligger forskjellen mellom inkrementelle forbedringer og organisasjoner som leverer 5X-10X av konkurrentene.

Dyptgripende utfordringer

KPMG gjorde nylig en undersøkelse blant toppledere i store deler av verden, for å lære mer om hvorfor virksomheter tar i bruk IA, og hva som skal til for at slike løsninger skalerer. De fleste av de spurte topplederne forstod at IA kan skape digitale omveltninger i både selve selskapet og i bransjen som helhet – og få vidtrekkende konsekvenser for både deres egen og de ansattes roller.

– Én ting er å innse dette, noe ganske annet er det for lederne å gjøre noe med det. Endringstakten er allerede svimlende, og de må i tillegg forstå og velge mellom hundrevis av ulike teknologiske muligheter, sier Aspaas Karlsen

– Samtidig merker de betydningen av effektivitet i data- og analysearbeidet, behovet for å avgjøre hvilke automatiseringsinitiativer som skal prioriteres, og nødvendigheten av å bestemme hva som vil bli de viktigste egenskapene i deres fremtidige arbeidsstyrke.

Ida Aspaas Karlsen

Ida Aspaas Karlsen har lang erfaring med å støtte virksomheter inne prosessledelse og prosessautomatisering, og er en av driverne innen KPMGs tjenesteområde for intelligent automasjon.

Feil angrepsvinkel

Samtidig erkjenner de fleste topplederne at virksomheten deres ennå ikke har avansert utover enkel robot-prosessert automasjon (RPA), som ofte benyttes for å kompensere for foreldet teknologi eller gammeldagse forretningsprosesser.

– Det vi foreløpig ser mest av hos kundene, er stykkevise, mindre initiativer innen for eksempel lønnskjøring, fakturabehandling eller kundeservice. Og for all del: de kan gi inkrementelle forbedringer – bidra til å kutte kostnader og effektivisere organisasjonen nok til å gi litt pusterom.

– Med et sånt fokus og en slik angrepsvinkel på problemene, vil de ikke evne å posisjonere seg for å transformere forretningsdriften og driftsmodellene på en måte som er nødvendig for å bli konkurransedyktige i møte med virksomheter som er «digital first». Ettersom IA får fart i bransjer og organisasjoner verden over, vil slike selskaper ha en klar konkurransefordel.

Krevende endringer

Faktisk viser KPMGs undersøkelse at IA er egnet til å kunne skape langvarig differensiering i forhold til konkurrentene – så sant det ligger større ambisjoner og en helhetlig strategi bak.

– Naturligvis kan ikke alle selskaper forrykke konkurransesituasjonen i sitt markedet på samme måte som Tesla, Amazon eller Apple har gjort det. De kan likevel gjøre sitt for å henge med hvis de handler hurtig, utarbeider og iverksetter en helhetlig IA-strategi. Den må forresten ikke bare handle om teknologi, men også se på mulighetene og begrensningene i både forretningsdriften og driftsmodellen.

– Til tross for utfordringene som dukker opp i de fleste bransjer nå, ser vi at en strategisk tilnærming til AI – hvor man fokuserer på å skape ny virksomhet og nye driftsmodeller – kan gi forbedringer på fem til ti ganger i forhold til eksisterende modeller. Svært få selskaper er på dette nivået nå, men vår undersøkelse viser at mange har ambisjoner om å komme dit i løpet av de neste tre årene.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today