En ledende spillerstall av korrupsjonsgranskere

En ledende spillerstall av korrupsjonsgranskere

Petter Amland er det nyeste tilskuddet til KPMGs granskningsavdeling. Han er 35 år, statsautorisert revisor og har lang erfaring med korrupsjonsgranskinger, dataanalyser og anti-korrupsjon.

1000

— Vi har et internasjonalt granskingsmiljø med over 40 granskere, som er tuftet på sterk fag- og bransjekunnskap, teknologi, innovasjon og endringsvilje. Det gir oss mulighet til å dyrke frem fagspesialistene og bygge ny kompetanse i tråd med kriminalitetsutviklingen, sier Erik Arvnes, partner i KPMG Forensic Services.   

— Det er som spillerstallen i en fotballklubb, fortsetter Amland. Vi må ha kvalitet i alle ledd, men vi trenger mer enn én kvalitetsspiller i hvert ledd også.  

Og akkurat denne kvaliteten er det Amland skal inn i KPMGs spillerstall og bidra med. Som direktør går han inn som leder for ett av to team dedikert til gransking av økonomisk kriminalitet. 

Petter Amland

Matcher kundenes forventning

Amland begynte karrieren sin som revisor, noe som har gitt han et godt utgangspunkt for granskning. - I enhver gransking møter vi regnskap og pengestrømmer. Kompetanse og erfaring er avgjørende når faktum skal avklares, forteller han. Selv har han en personlig ambisjon om å bli blant landets mest anerkjente innen feltet. 

— Jeg er en god match for hvordan gransking i KPMG skal vokse og utvikle seg, smiler Amland. Og vekstambisjonene mangler det ikke på.

— For vår del handler det om å være gode rådgivere og kunne løse oppdrag med rett kompetanse og erfaring, sier Arvnes.  

— Kompetansesammensetningen i KPMG var avgjørende for at jeg valgte å begynne her. Det er et internasjonalt miljø, mange fagprofiler, det tenkes langsiktig og det jobbes med å bygge ansatte. Der følte jeg min profil passet inn.  

Behovet for teknologikompetanse vil bare øke fremover. KPMG har allerede tatt steget videre og integrert bruken av avanserte IT-verktøy i alle sine granskinger.

— Petter passer veldig godt inn i hva kundene kan forvente av oss. Han er statsautorisert revisor med faglig tyngde, relevant erfaring og teknologikunnskap, fortsetter Arvnes.

En variert bakgrunn

— Jeg har avdekket korrupte redere på Vestlandet, som i dag er dømt til fengselsstraffer. Jeg har vært verden rundt og kjent andre kulturer på kroppen når det gjelder aksept for korrupsjon. Men kundene våre skal avklare et faktum for å fatte en riktig beslutning, det være seg politianmeldelse eller oppsigelse. Det har alltid hatt førsteprioritet. Slike erfaringer er inspirerende å ta med seg til KPMG, sier Amland.   

— KPMG kunne ikke fortelle meg så mye om kunder før jeg kom på plass. Derfor er det med glede jeg ser at vi allerede jobber med veldig mange spennende kunder, avslutter Amland.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today