close
Share with your friends

Tydeligere regler for pendlertillegg – unngår sosiale dumping

Tydeligere regler for pendlertillegg

I 2016 gikk KPMGs skatteeksperter ut mot Arbeidstilsynets og Skatteetatens praksis på et saksområde relatert til sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Som følge av dette endret Skatteetaten sin praksis – i tråd med KPMGs anbefalinger. Nå følger Arbeidstilsynet etter.

1000

Kontaktperson

Bilde av Torbjørn Amundsen

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Bygg- og anleggsarbeidere

Saken er knyttet til at bygge- og anleggsarbeidere i Norge har en rekke avtalefestede tillegg som skal kompensere for ulempene forbundet med pendling mellom hjemsted og prosjekt. Noen bedrifter omgår disse tilleggene ved å benytte seg av utenlandske medarbeidere som – frivillig eller pålagt – melder flytting til en brakkeby på anleggsstedet og dermed frasier seg alle rettigheter til pendlertillegg.

Offentlige myndigheter har funnet det utfordrende å slå ned på aktørene som omgår ordningene, men i et brev til Skatteetaten og Arbeidstilsynet i 2016 gav KPMG Law uttrykk for sin mening om at eksisterende regelverk og praksis ga godt grunnlag for å utarbeide og publisere retningslinjer som kunne rydde opp i de vanligste formene for omgåelser.

Nå strammer også Arbeidstilsynet inn på praksisen. I en uttalelse i forbindelse med en klagesak uttaler tilsynet at utenlandske arbeidstakere har rett til å få dekket utgiftene til reise, kost og losji mellom arbeidsoppdrag siden flytting mellom oppdragene i stor grad var gjort i arbeidsgivers interesse. Avklaringen innebærer at utenlandske arbeidere ikke lenger kan oppgi bosted der de til enhver tid jobber, men at det er selskapets hovedkontor som skal gjelde som utgangspunkt for beregningene av pendlertillegg.

KPMGs skatteeksperter er fornøyd med at nå også Arbeidstilsynet stadfester retten til pendlertillegg for utenlandske arbeidstakere som sikrer like konkurransevilkår i bransjen.

– Som rådgivere sitter vi ofte tett på våre kunder og føler på de utfordringene de står overfor; selv om det ikke er direkte relatert til de tjenestene vi yter. Da gir det en god følelse nå vi kan engasjere oss som en samfunnsdebattant og bidra til positive endringer, sier Torbjørn Amundsen, partner i KPMG Law Advokatfirma og ledere for avdelingen Foreign Business Services, som hjelper internasjonale selskaper med å forholde seg til regelverk i Norge.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today