Trygghet til å tenke og handle offensivt - KPMG Norge
close
Share with your friends

Trygghet til å tenke og handle offensivt

Trygghet til å tenke og handle offensivt

Bedrifter som skal høste forretningsmessig gevinst i morgen, må håndtere digital risiko i dag. Jo bedre den digitale risikoen håndteres, desto enklere blir det å forfølge nye muligheter.

1000

Kontaktperson

Director

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

– Styring og kontroll, strategisk forretningsutvikling, etterlevelse av regelverk, bransjeekspertise og teknologirådgivning; denne tverrfaglige kombinasjonen av kompetanse og tjenester er en del av vårt DNA. Det er dette vi alltid har gjort, vi har en global tilstedeværelse og ekspertise, og det har gitt kundene våre trygghet til å vokse og utvikle seg.

Eli W. Garmann

Eli Westad Garmann er Director i KPMGs avdeling for cybersikkerhet.

Forsterket relevans

Det sier Eli Westad Garmann, som er Director i KPMGs cyberavdeling med ansvar for digital sikkerhet. Med den digitale transformasjonen som næringslivet og offentlige virksomheter nå går gjennom, ser hun at denne forretningsmodellen bare blir mer og mer relevant og riktig:

– Ambisiøse bedrifter er utålmodige av natur, men de ønsker å være offensive innenfor så trygge rammer som mulig. Den digitale transformasjonen øker mulighetsrommet, men krever et høyere tempo enn det vi er vant med fra tidligere. Samtidig møter vi en ny og gjerne større og mer uforutsigbar risiko. Kort sagt, bedriftene må øke farten i ukjent terreng, sier hun.

Mange norske ledere peker på manglende kompetanse som deres største utfordring i arbeidet med digital sikkerhet. I en fersk undersøkelse gjort av Telenor, der over 500 norske ledere i privat og offentlig sektor har blitt spurt om sitt forhold til digital sikkerhet, svarer hele 37 prosent at digital sikkerhet er vanskelig å forstå. 44 prosent sier at ansattes manglende kompetanse eller feilvurderinger er selskapet største digitale sårbarhet.

I KPMGs globale topplederundersøkelse oppgir norske respondenter oftere enn toppledere andre steder i verden at deres selskaper er dårlig forberedt på å håndtere cybertrusler.

Må ta digital risiko

Det er digital sikkerhet Garmann er aller mest opptatt av. Hva er det konkret hun legger i begrepet?

– Jeg kan vanskelig se for meg digitale fremskritt uten at det samtidig er en digital risiko involvert, som igjen krever at selskaper jobber med digital sikkerhet. Det kan være tyveri av bedriftssensitive data og personopplysninger, driftsavbrudd, betaling av store summer på grunn av «løsepengevirus», tap av anseelse. Listen er lang. 4 av 10 norske virksomheter oppdager sikkerhetshendelser ved en tilfeldighet, og 7 av 10 mener hendelsene skyldes uflaks, viser ferske tall fra Mørketallsundersøkelsen, som vi har gjennomført sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

– Vi hjelper bedriften med å kartlegge verdier og risikoområder, med å forstå konsekvenser av ulike scenarier og skissere tiltak på riktig nivå. Det er sjelden kostnadseffektivt å eliminere all risiko, men den som forstår risikoen kan ta bevisste valg og prioritere tiltak.

Springbrett til internasjonalisering

Den digitale transformasjonen skrur ikke bare opp tempoet på innovasjon, men reduserer også tiden som kreves før bedriftene kan og må internasjonalisere. Garmann opplever at det å være en del av KPMGs globale nettverk gir en enorm styrke når de skal rådgi og hjelpe norske virksomheter.

– Én ting er å hjelpe dem inn i nye geografiske markeder, hvor vi da raskt kan trekke på lokal ekspertise og innsikt hos internasjonale kollegaer. En annen fordel er utvekslingen av kunnskap og erfaring på tvers av avdelinger og landegrenser. Dette skaper en nesten magisk dynamikk: Når vi blir mer relevante for kundene, blir vi også en mer attraktiv arbeidsgiver, som igjen gjør at vi kan ta på oss mer krevende oppdrag.

– Vi har arbeidsgrupper på tvers av landegrenser for å diskutere ulike spørsmål og problemstillinger. Vi etablerer grupper som finner fram til nye metoder, basert på gjennomførte prosjekt. Kundene får konkret nytte av den globale kunnskapen og erfaringen. Dette fikk jeg selv oppleve nylig, da jeg var i et team i Norge som skulle løse et problem for en norsk klient, hvor det viste seg at utfordringen hadde sterke likhetstrekk med et prosjekt vi hadde gjennomført i England.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud