close
Share with your friends

Store endringer i vente for forsikringsforetak

Store endringer i vente for forsikringsforetak

Kravene til forsikringsselskapers finansielle rapportering blir betydelig endret med den kommende regnskapsstandarden IFRS 17 for forsikringskontrakter.

1000

Relatert innhold

Jordklode og kalkulator

Den nye regnskapsstandarden for forsikringskontrakter, IFRS 17 Insurance Contracts, har 1. januar 2021 som seneste tillate implementeringstidspunkt. Standarden innebærer til dels betydelige endringer i norske forsikringsselskapers prinsipper for regnskapsføring av forsikringskontrakter. 

For å holde deg oppdatert på de siste nyheter knyttet til den kommende standarden anbefales det å følge med på KPMGs internasjonale hjemmeside for IFRS 17; kpmg.com/ifrs17

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud