Statsbudsjettet 2019 | KPMG | NO
close
Share with your friends

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble fremlagt av Regjeringen Solberg 8. oktober 2018. Prop. 1 LS (2018-2019) har en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2019.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres fra 23% til 22%, men marginal skattesats reduseres bare med 0,2%.

25% formuesrabatt foreslås for aksjer – men faktoren for oppjustering av utbytte og aksjegevinster økes til  1,44.

Rentebegrensningsreglene utvides til også å gjelde eksterne lån.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn