close
Share with your friends

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble fremlagt av Regjeringen Solberg 8. oktober 2018. Prop. 1 LS (2018-2019) har en rekke forslag til endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2019.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud