close
Share with your friends

Renter på utenlandsk skatt

Renter på utenlandsk skatt

I følge gjeldende skattelovgivning er det ikke fradragsrett for renter på restskatt eller renter på skatt etter endringsvedtak frem til forfall.

1000

Kontaktperson

Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Denne begrensninger omfatter ikke renter beregnet etter annet lands lovgivning, hvilket medfører at det i dag er fradragsrett for tilsvarende renter på utenlandsk skatt.

Den tilsvarende reglen for renteinntekter likebehandler renteinntekter ved tilbakebetaling av skatt både i Norge og i annet land, slik at slike renter er skattefrie uavhengig av opprinnelsesland.

Det foreslås å innføre regler for å likebehandle renter på utenlandsk skatt med renter på norsk skatt. Dette vil medføre at det ikke lenger vil være fradragsrett for renter på restskatt uavhengig av i hvilket land restskatten er påløpt.

Regelendringen vil medføre symmetrisk behandling av renteinntekter og –kostnader påløpt både i Norge og i andre land.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud