close
Share with your friends

Kaffe med coachen

Kaffe med coachen

KPMG Innovation and Collaboration Challenge (KICC) er din mulighet til å løse noen av verdens største utfordringer. Bli med på en reise hvor man lærer og utvikler innovasjonskompetanse, samt får kunnskap om hvordan det er å være konsulent i KPMG. Vi har tatt en prat med årets coach, Randi Vogt-Svendsen, som er Manager og Practice leader i KPMG Digital. Hun jobber innen fagområdet Strategy & Business Innovation og fortalte litt om hennes tanker og forventninger rundt KICC 2019.

1000

Kontaktpersoner

Ida Marie Aamot

Senior HR-konsulent

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Finnes det perfekte team? Hva bør man tenke på når man setter det sammen?

- Samle gjerne en gjeng som har forskjellig kompetanse. For eksempel en tallknuser, en som er kreativ, en som er prosessorientert og en som er opptatt av det menneskelige aspektet i organisasjonen. Vær bevisst på teamets ulike styrker og svakheter. Det bør være en selvfølge at man samarbeider godt, slik at man sikrer en mest mulig effektiv jobbing. Det er et stort tidspress i denne konkurranse, som gjør at effektivt samarbeid blir avgjørende. Et annet stikkord er gjennomføringsevne. Det at teamet klarer å være strukturert og at den enkelte tar ansvaret for det den skal gjøre er viktig. Tillitt er noe jeg setter veldig høyt. Man må stole på hverandre og ikke hele tiden henge over skulderen til de andre for å sikre at de gjør en god nok jobb. Det å ha en teamleder som sikrer en god arbeidsfordeling og leveranser i tide kan være nyttig. Altså en som har ansvaret for å samle trådene. Respekter hverandre. Mennesker er forskjellig og har gjerne en ulik modenhetsgrad. Med det sagt vil jeg påpeke at det perfekte team svært sjeldent eksisterer, så det gjelder egentlig bare å kaste seg ut i det. Bare ved å sende søknaden så har dere lært noe. Det er så mye læring å hente ved å bli med i KICC.

Randi Vogt-Svendsen

Vi tok en prat med årets coach, Randi Vogt-Svendsen

Hva gjør man for å komme i gang?

- Forventningsstyring slår aldri feil. Når dere har fått caset er det viktig å forstå hva problemet faktisk er. Jobb med å konkretiser det. Ofte ser vi at teamene bruker for lite tid på å diskutere hvilket problem som rent faktisk skal løses. Dersom teammedlemmene har ulike oppfatninger her, starter de feil ut. Definer derfor problemstillingen tydelig – svar på "hva skal vi løse?", før dere fordeler oppgaver innad i teamet. På denne måten får alle bidratt med sin ekspertise. Jobb individuelt med mindre oppgaver, før dere møtes og samler trådene igjen.

Hvilke fordeler får man ved å være med på KICC?

- Masse læring. Her blir dere pushet skikkelig, samtidig som dere får testet hvordan dere mestrer stress og samarbeid. Det er virkelig blod, svette og tårer. Man får et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som konsulent. Dette kan være ganske intenst så om man trigges av litt kaos og det at man ikke helt vet hva man går til, er KICC perfekt for deg. Man får et veldig godt internasjonalt nettverk. Både av studenter og folk fra KPMG på tvers av landegrenser. Du får relevant arbeidserfaring så KICC er også kjempebra CV-bygging. Man får også god intervjutrening i å delta. Ofte blir man presentert for større eller mindre caser i intervjusetting, og studenter som har vært med i denne typen konkurranse vil da ha en helt annen forutsetning for å lykkes i denne settingen. Dere vil få massevis av trening i presentasjonsteknikk, noe jeg som coach vil hjelpe dere med også. Jeg vil vise dere fordelen av å ha en god formidlingsevne. Denne konkurransen handler også om samfunnsansvar og appellerer dermed til de som er engasjerte i å løse de store og komplekse problemene her verden.

Hvor lik er case-konkurranser din arbeidshverdag?

- I og med at jeg jobber i Advisory så vil jeg si veldig lik, men vi har ofte mer tid til å finne en løsning. For kollegaene mine og meg er det slik at vi får oppdrag på to måter. Det ene er offentlig anbud – da får man noe som ligner veldig på en case ala det man kan få i casekonkurranser. Vi skriver et løsningsforslag, i likhet med mange andre leverandører, og den som har svart best på oppgaven vinner oppdraget. Den andre er gjennom nettverk fra privat sektor. Her er gjerne prosessen litt mindre omfattende, men vi må nesten alltid presentere et løsningsforslag for oppdragsgiver, i likhet med casepresentasjonene studentene holder. Derfor synes jeg det er viktig med trening på dette allerede fra skolenivå.

Randi Vogt-Svendsen

Årets coach: Randi Vogt-Svendsen

Randi har 4 års erfaring som management konsulent og er spesialisert innen endringsledelse, digital transformasjon og kundeopplevelse. Hun jobber som Manager og Practice Leader i KPMG Digital, hvor hun har ansvaret for å sikre en god felles praksis i leveranser på tvers av alle faggruppene. I prosjekter jobber Randi i hovedsak med strategi, påfølgende endringsprosesser og kundeopplevelser. Randi er kjent som en relasjonsbygger med gode samarbeids- og formidlingsevner mot ulike typer mennesker. Både gjennom hennes utdanning i psykologi og HR, men også ved å ha jobbet i tverrfaglige team på tvers av ledelsesnivåer, gjennom kursholding og ved gjennomføring av prosjekter på tvers av bransjer og fagområder. Gjennom studier og jobb har Randi lært seg å jobbe strukturert og analytisk. I jobben som konsulent er det også krav til å være en god prosjektkoordinator som er effektiv i form av dokumentering og ferdigstilling. Det er en naturlig del av arbeidshverdagen å forholde seg til korte tidsfrister og det å sette seg raskt inn i ting.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today