close
Share with your friends

Formuesbeskatning av aksjer mv. og beskatning av utbytte i 2019

Formuesbeskatning av aksjer og beskatning av utbytte

Regjeringen øker rabatten på formue i aksjer til 25 %, mens beskatningsgrunnlaget for aksjeutbytte og aksjegevinster skal økes med en faktor på 1,44.

1000

Kontaktperson

Bilde av Arnfinn Sørensen

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Regjeringen følger opp ordningen med redusert formuesskatt på aksjer i 2019 ved å innrømme en rabatt på 25 %. Denne ordningen gjelder også for formue i form av egenkapitalbevis i sparebank, gjensidig forsikringsselskap og selveiende finansieringsforetak.

Imidlertid økes beskatningen på aksjeutbytte og aksjegevinster mv – idet det foreslås en oppjusteringsfaktor på 1,44. Når det tas hensyn til at foreslåtte skattesats på alminnelig inntekt reduseres fra 23 % i 2018 til 22 % i 2019, så blir skattesatsen for aksjeutbytte og aksjegevinster økt til 31,68 %. I 2018 utgjør denne skattebelastningen 30,59 %

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today