close
Share with your friends

Endrede skattesatser for grunnrenteskattepliktige virksomheter

Endrer satser for grunnrenteskattepliktige virksomheter

Alminnelig inntektsskattesats foreslås redusert fra 23 % til 22 %.

1000

Kontaktperson

Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Aksjer

For å opprettholde provenyet fra de grunnrenteskattepliktige næringene foreslås det en økning i særskattesatsene:

  • Petroleumsskatten foreslås økt fra 55 % til 56 %.
  • Friinntekten foreslås redusert fra 5,3 % til 5,2 % pr år.
  • Endrede satser for grunnrenteskattepliktige virksomheter.
  • Grunnrenteskatt for vannkraft foreslås økt med 1,3 % fra 35,7 % til 37 %.

En ytterligere økning i grunnrenteskattesatsen vil ikke bli godt mottatt hos vannkraftprodusentene.
Dette vil bli tatt til inntekt for at regjeringen ikke legger til rette for den grønne omstillingen Norge har forpliktet seg til gjennom internasjonale avtaler.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud