close
Share with your friends

Beskatning tips – nye regler om rapportering mv.

Beskatning tips – nye regler om rapportering mv.

Tips er skattepliktig inntekt og det innføres regler for plikt for arbeidsgiver til å foreta lønnsinnberetning, foreta forskuddstrekk samt svare arbeidsgiveravgift.

1000

Kontaktperson

Bilde av Arnfinn Sørensen

Advokat/ Director

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Restaurant

Med virkning fra og med 2019 innfører regjeringen Solberg nye regler for skattemessig behandling av tips. Samtidig oppheves særregelen for prosentlønnet serveringspersonale i skattebetalingsforskriften.

I Prop. 1 LS bemerker Finansdepartementet at et effektivt skattesystem er kjennetegnet ved brede skattegrunnlag der skattepliktig inntekt i størst mulig grad samsvarer med faktisk inntekt. Dette gir mulighet for å holde skattesatsene lave. Alle ytelser en arbeidstaker mottar for utførelsen av sitt arbeid bør derfor fanges opp til beskatning.

Med dette som utgangspunkt pålegges arbeidsgiver å etablere rutiner for å klare å innrapportere tips på lik linje som annen lønn og skattepliktige naturalytelse – i tillegg til kostnadene ved å betale arbeidsgiveravgift. På denne måten pålegges arbeidsgiver plikter som vil være utfordrende å utføre, men departementet mener at når rutiner er etablerte, vil oppgaveplikten kunne gjennomføres på forsvarlig måte – det være seg om tips fordeles mellom flere ansatte eller tilkommer direkte den som mottar tips. Det bemerkes fra departementets side at et utgangspunkt er at arbeidsgiver ikke bør pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene dersom han har gjort det som med rimelighet kan forventes for å sørge for at de ansatte gir nødvendige og korrekte opplysninger.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud