close
Share with your friends

Beskatning av lønn og næringsinntekt 2019

Beskatning av lønn og næringsinntekt 2019

Regjeringen reduserer skattesatsen for alminnelig inntekt for 2019 fra 23% til 22%. Men tar igjen skatteletten med å øke trinnskatten.

1000

Relatert innhold

Regjeringen følger opp ordningen med redusert inntektsskatt på netto inntekt for personer og selskaper i forslag til statsbudsjett – til 22%. Men tar igjen mye av skatteletten ved å øke trinnskatten for personlige skattytere. 

Trinnskatten for 2018 og forslag til trinnskatt for 2019;

  2018 2019
Trinn 1
Sats
NOK 169 000 – 237 900
1,4%
NOK 174 500 – 245 650
1,9%
Trinn 2
Sats
NOK 237 900 – 598 050
3,3%
NOK 245 650 – 517 500
4,2%
Trinn 3
Sats
NOK 598 050 – 962 050
12,4%
NOK 517 500 – 993 300
13,2%
Trinn 4
Sats
Over NOK 962 050
15,4%
Over NOK 993 300
16,2%

Marginal beskatning for lønnsinntekt forslås redusert fra 46,6% til 46,4%. For næringsinntekt reduseres marginal beskatning fra 49,8% til 49,6%.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today