close
Share with your friends

Beskatning av diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting

Beskatning av diettgodtgjørelse på tjenestereiser

Regjeringen Solberg endrer satsen for skattefri diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Hamburger

Diett

For reiser både med og uten overnatting utbetaler mange virksomheter diettgodtgjørelse etter satsene i statens særregulativ for tjenestereiser. Imidlertid har skattereglene blitt frikoblet fra disse særreglene, og det ble for 2018 vedtatt egne skattefrie satser for reiser med overnatting – som ble satt til ca. NOK 150 lavere enn satsene i særregulativet.

Fra og med 2019 innføres i tillegg egne skattefrie satser for diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting. For tjenestereiser uten overnatting er følgende satser foreslått som skattefri godtgjørelse:

Reiser mellom 6 og 12 timer; NOK 200
Reiser over 12 timer; NOK 400


Overstigende beløp anses som forskuddstrekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig godtgjørelse som vil være skattepliktig for den ansatte.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud