close
Share with your friends

Revisor, ri på digitaliseringsbølgen!

Revisor, ri på digiatliseringsbølgen!

Tiden da revisorer utelukkende fokuserte på finansiell rapportering, etterlevelse av regnskapsstandarder og ga et historisk blikk på virksomheten, er forbi. Revisjonen endres i et stadig høyere tempo etter hvert som ny teknologi utvikles. Så hvordan kan vi som revisorer gripe mulighetene som disse endingene gir oss?

1000
Sanna Suvanto

Director

KPMG in Norway

Kontakt

Relatert innhold

Vi må utvide vår kompetanse

Vi kan ikke lenger bare være tekniske regnskapseksperter, men eksperter som favner teknologien, mulighetene den gir våre kunder og styrken den tilfører vår egen fagekspertise. Det gjør at vi kan forstå og identifisere risiko i kontekst av revisjonsarbeidet, skape verdi for våre kunder og effektivisere og forbedre våre revisjonsprosesser.

Vi kan ikke planlegge revisjonen på en effektiv måte dersom vi ikke forstår hvordan den digitale teknologien som våre kunder benytter fungerer, eller hvilken risiko den utgjør for den finansielle rapporteringen. Blockchain har ingen angreknapp. Dersom en enhet håndterer deleierskap i fond gjennom bruk av blockchain, hvordan kan de planlegge og ha beredskap for de feil som måtte oppstå? Dersom vi ikke har grunnleggende kunnskap om teknologien, vil vi aldri stille dette spørsmålet.

Christopher Quinten og Sanna Suvanto

Christopher Quinten og Sanna Suvanto har skrevet en artikkel i Finansavisen om de stadige endringene i revisjonen

Men å forstå kundens teknologi er ikke nok

Vi må forstå den bedre enn de selv gjør. Som revisorer er vi vektere som holder utkikk og varsler om risiko, både til investorer og ledelse. Våre kunder forventer at vi skal gi dem innsikt, i deres virksomhet, deres systemer og teknologi, og i risiko som de selv ikke har vurdert eller adressert. Markedet forventer det. Tillit har blitt en helt avgjørende faktor for virksomheters suksess. Den er deres lisens for å drive forretninger.

For at vi som revisorer skal fylle denne viktige rollen må vi sikre at vi har kompetanse som gjør at vi ligger i forkant. Hvordan vet ledelsen og investorer at komplekse algoritmer, dataanalyse og maskinlæringsløsninger fungerer som de skal og gir presis og riktig informasjon tilpasset behov, også i den finansielle rapporteringen? Vi må hjelpe våre kunder med å stille disse spørsmålene og tilegne seg kunnskap om teknologien slik at de kan gi gode svar.

Våre oppdragsgivere forventer ikke bare at vi skal ha kjennskap til ny teknologi som dataanalyse og kunstig intelligens. De forventer at vi bruker det i vår revisjon. Enten vi benytter dataanalyse for å evaluere sikkerhetsinnstillinger og autorisasjoner i IT-systemer, process mining for å analysere transaksjonsflyt eller roboter til å utføre repeterbare oppgaver, må vi selv beregne verdien digitalisering og automasjon gir våre kunder. Når vi gjør det vil vi også styrke kvaliteten i revisjonen, slik de offentlige markedene rettmessig krever.

Ingen virksomheter vil være upåvirket av fremtidig teknologi - som plutselig er dagens teknologi. Ikke våre kunder, heller ikke vår egen virksomhet. Vi må akseptere at teknologikompetanse nå er en integrert del av det å være revisor, og vi må selv sørge for at vi rir på digitaliseringsbølgen. På den måten blir vi i stand til å skape og levere verdi til markedene og våre kunder.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Finansavisens regnskap- og revisjonsbilag 19.september 2018.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud