close
Share with your friends

Frister for meldinger til Foretaksregisteret før utgangen av 2018

Frister for meldinger til Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De sentrale datoene er 20. oktober og 12. desember

1000

Relatert innhold

Beslutnings- og gjennomføringsmeldinger

Selskaper som skal gjennomføre en fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling, må som hovedregel melde dette i to trinn til Foretaksregisteret.

Når et selskap har fattet vedtaket om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må det sendes en første melding om dette til Foretaksregisteret. Ved registrering av meldingen kunngjør Foretaksregisteret beslutningen på nettsiden, og kreditorfristen på 6 uker begynner å løpe. Denne første meldingen kalles beslutningsmelding.

Etter at beslutningsmelding er registrert og kreditorfristen er utløpt, kan selskapet melde gjennomføring av vedtaket (gjennomføringsmelding).

Elektronisk melding (Altinn)

Elektronisk melding om beslutning av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2018, og endelig gjennomføringsmelding innen 12. desember 2018 for at meldingen er "garantert" å bli registrert innen utgangen av året og dermed få skattemessig virkning for 2018.

Ved elektronisk melding må man være oppmerksom på at meldingen ikke er "mottatt" hos Foretaksregisteret før alle aktuelle personer har signert i Altinn.

Meldinger på papir

Dersom man benytter papirskjema til å melde inn beslutning av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling, bør dette være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. oktober 2018. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt på papir bør være mottatt innen 30. november 2018 for å være sikret å bli registrert og få virkning i 2018.

Selv om det er mulig å få registrert og gjennomført beslutninger etter fristdatoene Foretaksregisteret setter, er det svært viktig å planlegge i god tid slik at man overholder fristene og er "garantert" at meldingen blir registrert innen utgangen av året.

Vi anbefaler elektronisk innsendelse

Du får din sak raskest behandlet når du benytter Samordnet registermelding i Altinn. Normal saksbehandlingstid vil da være 5-8 virkedager, kontra 2-3 uker ved papirinnsendelse.

Du kan sende inn nesten alle meldinger om registrering elektronisk. Ta kontakt dersom dere har spørsmål om hvilke transaksjoner som kan registreres elektronisk og for eventuell bistand i forbindelse med gjennomføring av transaksjoner eller registreringen.

Dame som sitter foran laptop

Personbeskatning

Personbeskatning

KPMG yter rådgivning innen alle spørsmål knyttet til skatterettslige problemstillinger for privatpersoner.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud