close
Share with your friends

Super-strømnett

Super-strømnett

Å knytte de rette forbindelsene for en bærekraftig fremtid.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Vindmøller

Se for deg et hjem i Sverige som delvis er forsynt med billig, fornybar kraft fra solcelle-parker i Spania. Eller massive vind-turbiner i Mongolia som forsyner en fabrikk i Japan. Super-strømnett kan gjøre disse og andre ideer til virkelighet i nær fremtid, og gi tilgang til rimelig, sikker og fornybar energi for kunder i hele verden.

Ideen om global dekarbonisering og overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon vil bare kunne bli en realitet gjennom rask utvikling av innovative teknologier kombinert med visjonære tanker. Dette er det som gjør super-strømnett så spennende.

Konseptet er teknologisk modent, investeringsmodellene er gjennomførbare, og det er udiskutabelt nødvendig både å utvikle og å forbinde super-strømnett med eksisterende infrastruktur. Et europeisk super-strømnett vil kunne spille en avgjørende rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Et slikt super-strømnett vil også sikre best mulig utnyttelse av de fornybare energiressursene.

Utfordringene rundt eierskap, offentlige reguleringer og kostnader er ikke uoverkommelige, spesielt nå når antall mellomlandsforbindelser er stadig økende, og det satses mer og mer på fornybar energi globalt.

Denne artikkelen (pdf.) fra KPMG Global Energy Institute Magazine gir nye perspektiver på hvilken rolle tradisjonell infrastruktur kan spille i en sammenkoblet verden.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today