close
Share with your friends
Fargeillustrasjon

KPMG på Microsoft Ignite

KPMG på Microsoft Ignite

Microsoft Ignite 2018

Microsoft Ignite 2018

En konferanse spekket med teknologinyheter og innsikt.

KPMGs rådgivere vil være tilstede og gjøre dypdykk i teknologiens endeløse muligheter under årets største Microsoftkonferanse 24-28. september i Orlando, Florida. Nå vil vi inkludere deg i planleggingen!

Microsoft Ignite er en konferanse spekket med teknologinyheter og innsikt som viser hvilke muligheter moderne digital teknologi kan gi. Med spennende nyheter fra alle kanter kan det være utmattende å navigere seg omkring teknologi-jungelen på Microsoft Ignite, og det er her vi ønsker å støtte deg slik at du får med deg det absolutt viktigste fra konferansen.

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med en av deltakerne våre for å:

  • Planlegge roundtable-møter med Microsoft og partnere.
  • Prioritere viktige sesjoner, labs, workshops og meet-ups koblet opp mot dine forretningsbehov og -mål.
  • Diskutere hvordan de nye mulighetene kan påvirke din forretning og ta den til nye høyder.
  • Være med oss etter konferansedagen, i en avslappet sosial atmosfære og fortsette samtalen på en langt mindre formell arena.
  • Forbli i vårt nettverk selv etter konferansen, og få med deg hvordan det vi har lært påvirker fremtiden for både deg og andre kunder vi jobber sammen med.

Hvordan ta kontakt?

Bruk din favorittkanal, og ta kontakt med:

Trond Egil Moe - Director
E-postLinkedIn
Trond Egil leder teamet av konsulenter i KPMG Digital med fokus på Microsoft Dynamics Operations, CRM, Talent and Field Service. Han er også prosjektleder for et av de største pågående prosjektene for implementering av MS Dynamics Operations i Norge.

Anders Eide – Manager
E-post / LinkedIn / Twitter
Anders er Manager i KPMG Digital, og jobber primært som arkitekt og rådgiver innenfor Microsoft Azure og Microsoft 365 teknologier, med fokus på integrasjon og sikkerhet ved adopsjon. Han er også en av to i Norge som har fått tildelt tittelen 'Microsoft MVP' innenfor Azure. Anders har jobbet som rådgiver innenfor disse fagene de siste 5 årene, og har gjennom dette arbeidet opparbeidet seg bred kompetanse på tvers av industrier.

Carine Blyverket – Manager
E-post / LinkedIn
Carine er Manager i KPMG Digital. Hun har flere års erfaring innenfor strategisk digital rådgiving. Hennes spesialkompetanse er analyse og kartlegging av forretningsprosesser, samt rådgiving av fremtidsrettete digitale investeringer være seg skytjenester eller hybride løsninger. Carine har god erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse relatert til innføring og bruk av teknologi. Hun har de senere årene holdt flere foredrag om hvorfor og hvordan ansatte kan ta i bruk tilgjengelig teknologi.

Fridtjof Brodtkorb – Senior Manager
E-post / LinkedIn / Twitter
Fridtjof har over 19 års erfaring fra forskjellige større norske og internasjonale IT-leverandører, og har høy kompetanse innen anskaffelse og implementering av CRM-prosjekter med tilhørende løsninger. Dette har gitt ham bred erfaring på tvers av fagområder og bransjer. Han har god forretningsforståelse og ser raskt hvordan nye IT-løsninger kan anvendes for å skape reell verdi for virksomheten. Han trives godt i rollen som bindeledd mellom IT og forretningsenhet.

Jo Sigurd Pedersen – Director
E-post / LinkedIn
Jo er leder av Data & Analytics (D&A) i KPMG Norge. Han har jobbet 11 år i KPMG innen IT-rådgivning og revisjon. Jo har omfattende teknisk og forretningsmessig kunnskap fra å balansere rådgivnings- og revisjonsoppdrag med de største selskapene i Norge. Ved hjelp av analyser har Jo kunnet gi innsikt og råd til klienter for forbedringer av kjerneprosesser og interne kontroller.

Simen Thorbjørnsrud – Manager
E-post / LinkedIn
Simen er en av våre eksperter innen Data & Analytics og ERP. Han har jobbet fem år i KPMG innen revisjon og rådgivning. Simen har sterke analytiske evner og omfattende forretningsforståelse på tvers av bransjer. Han trives i prosjekter der både teknologi og forretningsforståelse er nødvendig.

Dag Jørgensen - CIO IT Services
E-post / LinkedIn
Dag har ledet intern IT i KPMG siden 2011 og har det overordnede ansvaret for alle IT-leveranser til KPMG Norge og deler av den danske virksomheten. Dag har i de siste 20 årene jobbet som IT-leder for ulike nordiske finansinstitusjoner og før KPMG i 8 år som IT-direktør for søkeselskapet FAST. Dag har i alle år jobbet med teknologisk innovasjon og strategisk IT der evne til å formidle forståelse i grensesnittet mellom forretning og teknologi har vært hovedfokus.